Page 14 - dysertaciyahembara
P. 14

4.1. Метод розрахунку залишкової довговічності елементів конструкцій

         за стадією зумовленого воднем докритичного росту тріщин у металах

          ............................................................................................................................. 96         4.2. Розрахункова модель зумовленого воднем росту тріщин в металах

         за дії тривалого статичного навантаження ............................................. 101

          4.2.1. Критерій старту водневої тріщини. ........................................... 102

          4.2.2. Моделювання докритичного підростання тріщини в металевому

          тілі за дії водню та тривалого статичного навантаження. ............ 106

          4.2.3. Ріст тріщин у розтягнутій і наводненій пластині з

          прямолінійною тріщиною. ........................................................................ 108

          4.2.4.  Аналітичне     визначення    концентрації    водню    в  зоні

          передруйнування     залежно    від   створеного    там    напружено-

          деформованого стану. ................................................................................ 110

          4.2.5. Встановлення умов елементарного стрибка тріщини. ........... 115

          4.2.6. Рівняння для визначення швидкості росту тріщини в металах за

          дії водню та тривалого статичного навантаження. ........................ 116


         4.3. Прогнозування залишкової довговічності елементів конструкцій за


         різних механізмів впливу водню ................................................................ 116         4.4. Висновки до розділу 4 .......................................................................... 122


         ВИСНОВКИ ................................................................................................... 123         СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................... 124
         ДОДАТКИ ....................................................................................................... 155

                                                     14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19