Page 13 - dysertaciyahembara
P. 13

2.3. Числовий розв’язок тривимірної задачі дифузії водню ................... 64

          2.3.1. Формулювання задачі. ....................................................................... 65

          2.3.2. Алгоритм розв’язання задачі МСЕ. ................................................ 66

          2.3.3. Апробація алгоритму і програми розв’язання задачі дифузії

          водню. .............................................................................................................. 69

          2.3.4. Вплив густини сітки розбиття та часового проміжку на

          точність числового розв’язку. . .................................................................. 71         2.4. Математичне моделювання дифузії водню в полікристалічному тілі

         з урахуванням неоднорідності параметрів дифузії і розчинності водню в

         тілі зерна і по границях .................................................................................. 72

          2.4.1. Апробація моделі. ............................................................................... 74


         2.5. Визначення характеристичного значення CH∗, за якого змінюється

         механізм впливу водню на деформування сталі ....................................... 75         2.6. Висновки до розділу 2 .............................................................................. 77         РОЗДІЛ 3 ........................................................................................................... 79
         МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОДНЮ НА ПЛАСТИЧНУ
         ДЕФОРМАЦІЮ В МЕТАЛАХ ..................................................................... 79         3.1. Концепція двоїстої дії водню ................................................................... 81         3.2. Моделювання впливу водню на пластичну деформацію ................ 82


         3.3. Висновки до розділу 3 ............................................................................. 94         РОЗДІЛ 4 ........................................................................................................... 95
         РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ РОСТУ ТРІЩИН В МЕТАЛАХ ЗА ДІЇ

         ВОДНЮ ТА СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ

         МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ВОДНЮ НА ДЕФОРМУВАННЯ .................. 95                                                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18