Page 1 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

           ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ

                       СІРАК ЯРИНА ЯРОСЛАВІВНА


                                               УДК 621.794.61

                ВПЛИВ МІДІ ТА НІКЕЛЮ НА ФОРМУВАННЯ
                    ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНИХ ШАРІВ
                АЛЮМІНІЄВИХ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ                       05.02.01 – матеріалознавство                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                        кандидата технічних наук

                            Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6