Page 2 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 2

2

     Дисертацією є рукопис.

     Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН
     України


     Науковий Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
     керівник: СТУДЕНТ Михайло Михайлович,
           Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
           м. Львів, завідувач відділу поверхневого зміцнення конструкційних
           матеріалів

     Офіційні Доктор технічних наук, професор
     опоненти: ГОЛУБЕЦЬ Володимир Михайлович,
           Національний лісотехнічний університет МОН України, м. Львів,
           завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування


           Кандидат технічних наук, доцент
           ПОВСТЯНОЙ Олександр Юрійович,

           Луцький національний технічний університет МОН України,
           м. Луцьк, доцент кафедри прикладної механіки





                                       00
         Захист відбудеться “ 5 ” грудня 2018 р. о 14  годині на засіданні
     спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту
     ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.


         З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці та на сайті Фізико-
     механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060,

     м. Львів, вул. Наукова, 5.

     Автореферат розісланий “ 30 ” жовтня 2018 року



     Вчений секретар                             І. М. Погрелюк
     спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7