Page 7 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 7

7

        кулька (сталь ШХ15, 822 HV0,3). Дослідження стану поверхні зразків після
        тертя проводили на профілографі-профілометрі “Калібр 202”.

        Таблиця. Компонентний склад витратних матеріалів для напилення плазмових та
        електродугових покриттів (ЕДП) і для виготовлення пресованих зразків.

                        Газотермічні покриття           Модельні зразки
         Алюмінієві   Порошки для плазмового Електродні дроти для      Пресовані зразки з
          сплави        напилення       електродугового       порошків
                    (20…50 мкм)       покриття (ЕДП)      ( 5…100 мкм)
                                             Al+5 мас.% Ni
           АД0:     Al+5 мас.% Ni82Cr15B        СвА5:      Al+5 мас.% Ni82Cr15B
          99,5 % Al    Al+5 мас.% 90Cu10Al      99,5 % Al       Al+5 мас.% Cu
                                           Al+5 мас.% 90Cu10Al
                                             Al+10 мас.% Ni
           Д16:
         Al+2%Mg+    Al+10 мас.% Ni82Cr15B     Д16: Al+2%Mg+    Al+10 мас.% Ni82Cr15B
                 Al+10 мас.% 90Cu10Al
                                             Al+10 мас.% Cu
                                   5% Cu
          5% Cu
                                           Al+10 мас.% 90Cu10Al
                                             Al+15 мас.% Ni
                 Al+15 мас.% Ni82Cr15B    АМг6: Al+6%Mg+    Al+15 мас.% Ni82Cr15B
                 Al+15 мас.% 90Cu10Al       0,5% Cu       Al+15 мас.% Cu
                                           Al+15 мас.% 90Cu10Al
                                             Al+20 мас.% Ni
                 Al+20 мас.% Ni82Cr15B               Al+20 мас.% Ni82Cr15B
                 Al+20 мас.% 90Cu10Al                 Al+20 мас.% Cu
                                           Al+20 мас.% 90Cu10Al

           Інтенсивність абразивного зношування зразків за тертя не жорстко
        закріпленим абразивом здійснювали гумовим диском – абразив кварцевий пісок

        ( 0,5 мм) згідно з ГОСТ 23.208-79. Абразивне зношування за тертя жорстко
        закріпленим абразивом здійснювали абразивним диском із електрокорунду
        середньом’якої твердості СМ-2 на керамічній зв’язці 7К15 діаметром 150 мм та
        товщиною 8 мм. Зернистість електрокорунду – 250...315 мкм (25А, 25Н),
        лінійна швидкість тертя – 100 м/хв, навантаження у зоні лінійного контакту –
                                                    –4
        1,5 кг. Знос оцінювали за втратою маси зразків із точністю до 2·10  г на
        електронній аналітичній вазі марки KERN ABJ 220 4М. Тривалість
        випробування 30 хв.
           Ударне зношування оцінювали за сили удару 12 кДж кулькою Ø25 мм зі
        сталі ШХ 15 з частотою 40 ударів/хв. Зношування зразків оцінювали гравіметр-
        ричним методом на аналітичній вазі Radwag WAA 160 з точністю  0,0001 г.
        Мікроструктуру поверхонь тертя та поелементний аналіз утворених вторинних
        структур вивчали на сканівному електронному мікроскопі EVO-40XVP (Carl Zeiss)
        із системою рентгенівського мікроаналізу INCA Energy.
           Характеристики корозійних процесів досліджували у потенціодинаміч-
        ному режимі з використанням вольтамперометричної системи СВА-1Б-М.
        Електрод порівняння – хлоридсрібний типу ЭВЛ-1М1. Швидкість зміни потен-
        ціалу – 2 мВ/с. Для електрохімічних досліджень робочу частину поверхні
                                               2
        зразка виокремлювали циліндричними комірками площею 2 см . Корозивним
        середовищем слугував слабокислий дощ складу: 3,18 мг/л Н SO  + 4,62 мг/л
                                                4
                                              2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12