Page 9 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 9

9

                             а                        б

                             в
                                    Рис. 2. Структура ПЕО шару,
                                 синтезованого на пресованому зразку
                                 (Al+20 мас.% Cu10Al) в поперечному
                                 перерізі (а, б) та на поверхні (в): ПЕО
                                 шар з включеннями Cu10Al  20…100
                                 мкм (а) та Cu діаметром до 5 мкм (б).

           ПЕО шари на пресованих зразках Al+Ni та Al+Ni82Cr15B синтезували
        аналогічно, як і на зразках з міддю. Як результат, в ПЕО шарі на основі Al O
                                                      2
                                                        3
        утворилися вкраплення часточок нікелю (рис. 3).


                              а                        б


             Рис. 3. Структура ПЕО шару, синтезованого на пресованому зразку
            Al+20 мас.% Ni82Cr15B, в поперечному перерізі (а) та на поверхні (б).

           Синтез ПЕО шарів на плазмових покриттях Al+Ni82Cr15B відбувався
        аналогічно, як на пресованих зразках. Під час синтезу ПЕО шар поширювався
        вглибину плазмового покриття. Часточки Ni82Cr15B, що траплялися на шляху
        фронту просування ПЕО шару у вершині іскрового каналу, розплавлялися та
        подрібнювалися в 50…100 разів та розташовувалися вздовж меж кристалітів
        оксидокерамічної фази (рис. 4). Спектральним аналізом встановили, що частина
        нікелевого сплаву Ni82Cr15B знаходиться в оксидній матриці не у вигляді оксидів
        нікелю, а у вільному стані.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14