Page 7 - Dycert_Havryluk
P. 7

7

        тривкості інструменту під час точіння сталі 38ХН3МФА (в ~ 1,6 раза) та

        збільшенням швидкості свердління сталі 12Х18АГ18Ш (в ~1,3 раза), порівняно з

        ЗОРн.

           Практичне значення одержаних результатів

          Розроблено нові концентрати ЗОР підвищеної протикорозійної дії (патенти на

        корисні моделі № 89417, 106988), які використовують для механічної обробки

        високоміцних сталей. Проведено промислову перевірку дослідної партії

        концентрату на ТзОВ «Навігатор Л» (м. Бориспіль) та встановлено раціональну

        концентрацію робочої рідини ЗОРс (3%). Показана можливість використання у

        технологічних процесах обробки свердлінням та проточуванням роторних та

        бандажних сталей під час планових та аварійно-відновлювальних робіт та

        підтверджено післяопераційний захисний ефект ЗОРс від корозії сталі

        38ХН3МФА.

           Ключові слова: інгібітор корозії, протикорозійні властивості, високоміцні


        сталі, емульсія, екологічно безпечна змащувально-охолоджувальна рідина,
        механічна обробка, ріпакова олія, соняшникова олія.                              Summary
           Havrilyuk M.R. Development of environment friendly lubricating and cooling


        liquid with high corrosion protection action for mechanical treatment of high strength
        steels. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript.


           Ph.D. thesis for the degree of candidate of technical sciences (PhD) in specialty

        05.17.14. – chemical resistance of materials and corrosion protection – Karpenko

        Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,

        2018.

           The thesis is devoted to the development of environmentally safe lubricant

        cooling liquids (LCL) on the basis of vegetable oils for anticorrosion protection of parts

        and equipment during the interoperation period, reduction the resistance to mechanical

        treatment of high strength steels, improvement of sanitary and hygienic parameters and

        for environmental protection.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12