Page 3 - Dycert_Havryluk
P. 3

3

        фізико-хімічні, адсорбційний (вимірювання крайового кута змочування та

        визначенням поверхневого натягу методом відриву кільця), термохімічний аналіз

        (комплексний термогравіметричний, диференційний термогравіметричний та

        диференційний термічний), оптичної та електронної мікроскопії, трибологічний

        (на машині СМТ-1).

           Описана    стадійність   синтезу   ЗОР модифікацією      рослинної    олії

        триетаноламіном (ТЕА) та моноетеленаміном (МЕА). Реакцією переетерифікації

        тригліцеридів ТЕА та амінуванням по подвійних зв’язках МЕА соняшникової та

        ріпакової олій підвищено протикорозійну та змащувальну здатність ЗОР на їх

        основі. Композиції концентратів ЗОР отримували, змішуючи продукти

        модифікації олій із поступовим введенням неіоногенної поверхнево-активної

        речовини неонол в основу з соняшникової (ріпакової) олії. Зразки робочої ЗОР

        готували змішуванням у відповідних пропорціях концентрату з водою твердістю 7

        мг-екв/л.


           Гравіметричні дослідження показали, що у 3% ЗОР на основі соняшникової
        (ЗОРс) та ріпакової олій (ЗОРр) порівняно з мінералізованою водою швидкість


        корозії сталі 38ХН3МФА з полірованою поверхнею знижується на порядок, а
        ступінь захисту від корозії перевищує 90%. Підвищення концентрації ЗОРс та


        ЗОРр від 1% до 3% збільшує ефективність захисту, але подальше підвищення
        концентрації до 5% практично не впливає на корозійний процес. Таким чином,


        ЗОРc за концентрації 3% мас. є раціональними як для 12Х18АГ18Ш, так і для
        38ХН3МФА.


           Для визначення здатності ЗОР захищати від корозії поверхню механічно

        оброблених деталей провели електрохімічні дослідження в ЗОР полірованих

        зразків сталі та зразків із свіжоутвореною поверхнею, що виникає за обробки

        різцем. Встановлено, що зміна потенціалу корозії сталей у різних ЗОР має

        подібний характер. Значення густини струму корозії для сталі 38ХН3МФА

        залежить від природи основи ЗОР і зростає: соняшникова  ріпакова  нафтова, а

        для сталі 12Х18АГ18Ш така залежність відсутня
   1   2   3   4   5   6   7   8