Page 2 - Dycert_Havryluk
P. 2

2

                             АНОТАЦІЯ

        Гаврилюк М. Р. Розроблення екологічно безпечної змащувально- охолоджувальної

        рідини підвищеної протикорозійної дії для механічної обробки високоміцних

        сталей – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

           Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за

        спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. – Фізико-

        механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, 2018.

           Дисертація присвячена розробленню екологічно безпечних змащувально-

        охолоджувальних рідин (ЗОР) на основі рослинних олій для протикорозійного

        захисту деталей та обладнання в міжопераційний період, зниженню опору

        механічної обробки високоміцних сталей, покращенню санітарно-гігієнічних

        показників для сприяння охорони довкілля.

           Розвиток сучасних технологій машинобудування потребує використання

        нових ЗОР, які не лише покращують механічну обробку високоміцних сталей, але


        й проявляють підвищені протикорозійні властивості. Сучасні високолеговані сталі
        завдяки поєднанню високої міцності, пластичності та схильності до наклепу і з


        низькою теплопровідністю відносяться до важкооброблюваних. Найбільш
        раціональним при механічній обробці сталей є використання водних ЗОР.


        Перевагами водних ЗОР є краща, ніж в оливних охолоджувальна здатність,
        відносно низька вартість, пожежобезпечність, менша токсичність, однак висока


        корозійна активність.
           Важливою актуальною задачею є розроблення екологічно безпечних водних


        ЗОР для забезпечення надійного протикорозійного захисту оброблюваних деталей

        та обладнання в процесі роботи та у міжопераційний період при одночасному

        зниженні температури та енергосилових параметрів механічної обробки

        високоміцних сталей.

           Закономірності протикорозійної дії ЗОР на основі рослинних олій, основні

        особливості механізму захисної дії від корозії нових ЗОР а також ефективність

        впливу ЗОР на процес механічної обробки високоміцних сталей енергетичного

        призначення визначено методами дослідження: гравіметричний, електрохімічний,
   1   2   3   4   5   6   7