Page 4 - Dycert_Havryluk
P. 4

4

           Виявлено, що після механічної обробки у досліджуваних середовищах для

        12Х18АГ18Ш спостерігається репасивація (зростання значень потенціалу від -

        330…-340 мВ до 40…60 мВ), а для 38ХН3МФА у воді потенціал падає на 30% в

        той час, як у ЗОРс зростає на 33%, а ЗОРр та ЗОРн – до 17% та 7% відповідно.

           Характер зміни потенціалів та струмів корозії зразків 12Х18АГ18Ш та

        38ХН3МФА з механічно обробленими в ЗОР поверхнями, у середовищі

        досліджуваних ЗОР подібний до зміни потенціалів та струмів зразків із

        полірованою поверхнею. Однак, після механічної обробки поверхні зразків у ЗОР,

        струми корозії обох сталей у середовищі всіх 3% ЗОР є на порядок більшими, ніж

        струми корозії полірованих зразків, що пов’язане зі зміною площі поверхні.

           Додаток у воду 1% ЗОРс зменшує струм корозії сталі 38ХН3МФА в 3,9

        рази, а 3% – в 4,4 рази порівняно з водою та збільшує константи Тафеля, що

        свідчить про високий протикорозійний захист нових ЗОР.

           Післяопераційний захисний ефект ЗОР, оцінений за зовнішнім виглядом


        стружки – “індикатора” через 100 год. після точіння, підтверджує надійність їх
        захисної дії. Ефект післядії ЗОР, зумовлений адсорбцією їх складових,


        підтверджено результатами дослідження поверхневого натягу ЗОР та крайовими
        кутами змочування. На основі залежності поверхневого натягу від концентрації


        ЗОР побудовані ізотерми адсорбції. Вигляд кривих ізотерм адсорбції властивий
        ізотермі Ленгмюра. Розрахована ємність моношару ЗОРс (ЗОРр) становить


           -6
        3,3∙10 моль/м (4,9∙10 моль/м ), його товщина, що відповідає довжині молекули
                 2
                           2
                     -6
                                                       2
                                                 2
        ЗОР – 3,2 нм (2,2 нм). Площа, яку займає одна молекула сягає 0,5 нм (0,34 нм ).
           Змочуваність поверхні сталі 38ХН3МФА розчинами ЗОР оцінена
        крайовими кутами змочування. Максимальна є у ЗОРс, що дає можливість їй

        найкраще проникати у зону контакту «інструмент – деталь». Робота під час адгезії

                        -3
        Wа ЗОРс становить 63,6∙10 Н/м, що менше у 1,7 раза порівняно з водою (110,4∙
         -3
        10 Н/м). Велика змочуваність і відповідно адсорбція, підвищуючи гідрофільність
        поверхні сталей, зменшує їх поверхневу енергію і полегшує механічну обробку.

           Про позитивний вплив ЗОРс та ЗОРр на процес обробки зразків сталі

        38ХН3МФА після точіння в ЗОР свідчить стан поверхні оцінений на сканівному
   1   2   3   4   5   6   7   8   9