Page 5 - Dycert_Havryluk
P. 5

5

        електронному мікроскопі EVO-40XVP.

           Характер спектрів та кількісний склад стружки, який виявив на поверхні

        сталі атоми Карбону, Оксигену та Нітрогену, вказує на можливий координаційний

        зв'язок їх валентних електронів з адсорбційними центрами поверхні сталі,

        внаслідок чого формується наноплівка, зовнішню сторону якої очевидно

        утворюють органічні ланцюги ЗОР

           У зоні механічної обробки між оброблюваною сталлю та інструментом

        виникає висока температура, яка спричиняє термічний розпад ЗОР. Встановлено,

        що термотривкість ЗОРс є вища, ніж ЗОРн: під час термоокисної деструкції вона

                                                        о
        менш інтенсивно втрачає масу. Втрата 50% маси ЗОРс відбувається при 400 С,
                            о
               о
        ЗОРр – 380 С, а ЗОРн – при 340 С. Основний екзотермічний ефект, пов'язаний зі
        згоранням продуктів деструкції ЗОРс та їх піролітичних залишків, зміщений у більш

        високотемпературну область порівняно з ЗОРн, що сприяє покращенню

        експлуатаційних характеристик.


           Приведені результати трибологічних досліджень та ефективності впливу
        розроблених ЗОР на процеси тертя, різання (свердління, точіння). Змащувальну


        здатність нових ЗОР (3%) оцінили в порівнянні з ЗОРн (3%) у парі тертя сталь
        Р6М5 - сталь 12Х18АГ18Ш згідно з критерієм, який базується на коефіцієнті


        тертя між інструментом та оброблюваним матеріалом. Рівномірний характер
        кривих коефіцієнта тертя в ЗОРс та ЗОРр у діапазоні 100 … 1000Н, характеризує


        стабільність змащувальної здатності нових ЗОР.
           Під час різання зразків сталі 12Х18АГ18Ш з використанням емульсії ЗОРс


        момент тертя має максимум за 100 м шляху. Сумарне значення продуктів різання

        з емульсією ЗОРн становить 5 г, ЗОРс – 7,86 г. З’ясували, що 3% емульсія ЗОРс

        забезпечує в 1,5 разів більший зріз, ніж ЗОРн.

           Визначали швидкість свердління сталі 12Х18АГ18Ш при осьовому

        навантаженні 150 Н. Встановили, що ЗОРс та ЗОРр забезпечують кращі

        результати у порівнянні із ЗОРн. Раціональний діапазон швидкостей різання

        високоміцних сталей із ЗОРс становить 10-15 м/хв, що порівняно із ЗОРн є в 1,3

        рази більший, а за різання без ЗОР – у 2,8 рази.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10