Page 6 - Dycert_Havryluk
P. 6

6

           Результати трибологічних, електрохімічних та адсорбційних досліджень

        ЗОР корелюють між собою.

           Згідно екологічної оцінки, за основними показниками ГДК, ОБРВ нові ЗОР

        на основі соняшникової та ріпакової олій екологічно безпечні, мають мінімальний

        вплив на навколишнє середовище та відносяться до 4 класу небезпечних речовин.

           Наукова новизна одержаних результатів.

           Запропоновано та обґрунтовано нові композиції екологічно безпечних ЗОР з

        підвищеною протикорозійною дією, що забезпечують захист деталей з

        високоміцних сталей та обладнання у міжопераційний період після механічної

        обробки.   Реакцією    переетерифікації    тригліцеридів    триетаноламіном     та

        амінуванням по подвійних зв’язках моноетаноламіном соняшникової та ріпакової

        олій підвищено протикорозійну та змащувальну здатність ЗОР на їх основі.

           Виявлено, що у ЗОРс та ЗОРр порівняно з мінералізованою водою

        швидкість корозії сталі 38ХН3МФА знижується на порядок, а ступінь її захисту


        від корозії перевищує 90%. Показано, що в нових ЗОР корозія сталі 38ХН3МФА
        відбувається за анодного контролю, а після механічної обробки - пасивується.


           Розкрито механізм дії запропонованих ЗОР, який полягає у їх хемосорбції
        на поверхні сталі після механічної обробки. Робота адгезії ЗОРс (ЗОРр) для сталі


        38ХН3МФА становить 63,6∙10 (63,9∙10 ) Н/м, що менше в ~ 1,7 рази порівняно з
                          -3
                                -3
                             -3
        мінералізованою водою (110,4∙10  Н/м). Розраховано ємність моношару ЗОРс
        (ЗОРр) становить 3,3∙10 моль/м (4,9∙10 моль/м ), його товщина, що відповідає
                      -6
                                      2
                                 -6
                            2
        довжині молекули ЗОР – 3,2 нм (2,2 нм). Площа, яку займає одна молекула сягає
            2
                 2
        0,5 нм (0,34 нм ). Запропоновано модель структури наноплівки на поверхні сталі
           Вперше змодельовано дериватографічними дослідженнями поведінку ЗОР в

        зоні контакту деталь-інструмент та інструмент-стружка і показано, що зразок

        ЗОРс виявляє вищий порівняно зі зразком ЗОРн опір термодеструкції: (під час

        термоокисної деструкції він менш інтенсивно втрачає масу): втрата 50% маси

                                    о
                          о
                 о
        ЗОРс – при 400 С, ЗОРр – 380 С, а ЗОРн – 340 С.
           Встановлено істотний протикорозійний захист за застосування ЗОРс під час
        механічної обробки високоміцних сталей, який поєднаний з підвищенням
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11