Page 15 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 15

15

         11.  Tribocorrosion of steel – steel couples in the presence of silver nanoparticles

         / Andriy Kytsya, Vasyl Vynar, Chrystyna Vasyliv, Liliya Bazylyak, Roman

         Gushchak. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture.

         2017. Vol. 19, №. 2. Р. 15–19.1.

         12.  Хома М., Залужець А., Винар В. Методичні підходи до вивчення

         активації та репасивації металів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2002.

         Спецвип. № 3. С. 355–359.

         13.  Мардаревич Р.С., Червінська Н.Р., Винар В.А. Вплив режимів

         термічної обробки композиційних покриттів системи Ni-B на їх

         електрохімічні властивості / Науковий вісник чернівецького університету.

         2008. № 401.C. 102–104.

         14.  Трибологічна поведінка електролітично наводнених армко заліза та

         титанового сплаву ОТ-4 / В.І. Похмурський, Х.Б. Василів, В.А. Винар, М.Я.


         Головчук, Н.Б. Рацька. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2011.
         Вип. 31. С. 270–276.


         15.  Електрохімічні    дослідження    корозійно-механічного     зношування
         нікелевих композиційних покриттів / В.І. Похмурський., Р.С. Мардаревич,


         В.А. Винар, Н.Р. Червінська, М.Я. Головчук. Вопросы химии и химической

         технологии. 2011. № 4(2). С. 147–149.

         16.  Вплив водню на зношування міді за кімнатних і підвищених

         температур / В.І. Похмурський, Х.Б. Василів, В.А. Винар, Л.А. Арендар

         Проблеми трибології. 2012. № 3. С. 75–80.

         17.  Зміна мікромеханічних властивостей поверхневих шарів Fe, Cu і Ti

         після електролітичного наводнювання / В.А. Винар, М.Я. Головчук, Х.Б.

         Василів, В.І. Закієв, Н.Б. Рацька. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».

         2013. Вип. 41. С. 38–44.

         18.  Особливості мікродеформації поверхневих шарів та механізми

         зношування α-титану за водневого впливу / В.І. Похмурський, В.А. Винар,

         Х.Б. Василів, В.І. Закієв, Н.Б. Рацька. Проблеми трибології. 2013. № 2. С. 21–

         26.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20