Page 5 - dysertaciyahrynenko
P. 5

5


             Розроблені моделі, методи та програмне забезпечення використані у

         Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України під час

         виконання тем відомчого замовлення НАН України у відділі міцності

         матеріалів і конструкцій у водневмісних середовищах ( НДР ІІІ-144-18, №

         держреєстрації 0118U000464, 2018 – 2020 рр.; НДР ІІІ-14-21, № держреєстрації

         0121U108957, 2021 – 2023 рр.) та конкурсного проєкту НФДУ №

         2020.02/0049, № держреєстрації 0120U104904, 2020– 2021 рр.


             Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що


         розроблений на сучасній науково-методичній базі експериментально-
         розрахунковий метод та створені засоби оперативної діагностики стану


         устаткування дають змогу прогнозувати його надійність і довговічність з
         урахуванням умов експлуатації.             За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, у тому

         числі 4 статті у наукових фахових виданнях (з них 2 статті у періодичних

         наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних

         WoS або Scopus), 5 тез та доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 1

         авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.


             Ключові слова: істинні напруження, істинні деформації, істинна

         діаграма деформування, наводнювання металу, концентрація водню,

         попереднє    деформування,     напружено-деформований       стан,  енергія

         деформування, енергетичний підхід, пошкодження, опірність руйнуванню.


               СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА


               в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

         1. Maciej Dutkiewicz, Oksana Hembara, Yaroslav Ivanytskyi, Mykola Hvozdiuk,

           Olha Chepil, Mykhailo Hrynenko, Nazar Hembara. Influence of hydrogen on

           the fracture resistance of pre-strained steam generator steel 22K.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10