Page 3 - dysertaciyahrynenko
P. 3

3


         дослідження є локальний НДС та пошкодження матеріалу в околі

         концентратора напружень за складного навантаження. Предметом

         дослідження є моделі та методи для оцінювання міцності та опірності

         руйнуванню елементів конструкцій за різних рівнів попереднього

         деформування та наводнювання.


             У роботі виконано аналітичний огляд сучасних теоретичних та


         експериментальних підходів механіки деформівного твердого тіла, які
         використовуються для встановлення закономірностей деформування і


         руйнування конструкційних матеріалів за складного навантаження. Наведено
         основні критерії міцності і зроблено аналіз характеристик опірності матеріалу


         руйнуванню.


             З урахуванням проведеного аналізу в роботі поставлено та вирішено

         важливе для енергетики України науково-технічне завдання з оцінювання

         міцності та опірності руйнуванню маловуглецевих сталей, які

         використовуються      для   виготовлення     конструкційних     елементів

         теплоенергетичного обладнання та трубопроводів, з урахуванням

         можливого їх наводнювання. У роботі запропоновано теоретико-

         експериментальний підхід прогнозування опірності руйнуванню елементів

         конструкцій на основі моделі накопичення пошкодження з використанням

         енергетичного     підходу.   Однією    з  унікальних    характеристик

         запропонованого підходу є те, що він використовує локальні параметри

         НДС, які визначаються високоточним і простим у застосуванні

         безконтактним методом ОЦКЗ, який можна використовувати як у

         лабораторних умовах, так і для елементів конструкцій за реальних умов

         експлуатації. Запропонована методика побудови істинних діаграм

         деформування дає можливість визначати істинні напруження біля

         концентраторів в елементах конструкцій за складного навантаження.

         Використання цих діаграм в інженерних розрахунках та комп’ютерному

         моделюванні із застосуванням МСЕ значно підвищує їх точність.
   1   2   3   4   5   6   7   8