Page 1 - NYRKOVA_AREF
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

            ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА


                    НИРКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА


                                           УДК 621.643:620.194.22

         ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА

          ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЙНОМУ РОЗТРІСКУВАННЮ СТАЛЕЙ

      МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ В УМОВАХ ЇХ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ
                05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

                       А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                        доктора технічних наук                          Львів – 2021
   1   2   3   4   5   6