Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                                     Кваліфікаційна наукова
                                     праця на правах рукопису
                      Задорожна Христина Романівна

                                               УДК 621.794.61                           ДИСЕРТАЦІЯ


        Підвищення абразивної зносостійкості алюмінієвих сплавів формуванням
                  покриттів, зміцнених карбідами SiC та VC
                       05.02.01 – Матеріалознавство

            Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук        Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

        результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

                  Х.Р. Задорожна        Науковий керівник Студент Михайло Михайлович, доктор технічних наук,

                    старший науковий співробітник

                            Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6