Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                      ЛАВРИСЬ СЕРГІЙ МИРОСЛАВОВИЧ
                                       УДК 621.787::621.794:669.295        ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ22
             ПОВЕРХНЕВИМ ДЕФОРМАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНИМ
                          ОБРОБЛЕННЯМ                       05.02.01 – матеріалознавство
                           АВТОРЕФЕРАТ

                   дисертації на здобуття наукового ступеня
                        кандидата технічних наук
                            Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6