UA GB

Programme committee


V. Pokhmurskii - Chairman
Ukraine
M. Khoma - Vice-Chairman
Ukraine
R. Baessler
Germany
F. Danilov
Ukraine
I. Dmytrakh
Ukraine
I. Zin
Ukraine
L. Kwiatkowski
Poland
V. Korolev
Ukraine
E. Kryzhanivs'kyy
Ukraine
A. Krolikowska
Poland
V. Kublanovskii
Ukraine
. Kuntyi
Ukraine
S. Lyon
UK
Th. Lampke
Germany
O. Linyucheva
Ukraine
E. Lunarska
Poland
Z. Nazarchuk
Ukraine
H. Nykyforchyn
Ukraine
O. Reshetnyak
Ukraine
M. Sakhnenko
Ukraine
. Ferreira
Portugal
J.Fernades
Portugal
J. Chen
China
O. Chygyrynets
Ukraine
G. Schmitt
ͳ
G. Yar-Mukhamedova
Kazakhstan