УКР АНГЛ

Шановні колеги!
Протягом 15-16 жовтня 2020 року у місті Львові відбулася XV Міжнародна конференція «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів» (КОРОЗІЯ-2020), присвячена 110-річчю від дня народження академіка Г.В. Карпенка. У роботі конференції взяли участь понад 120 науковців та представників промислових підприємств з 9 країн світу (Україна, Китай, Німеччина, Мексика, Польща, Словаччина, Білорусь, Казахстан, Швейцарія). На конференції було заслухано 38 усних доповідей (з них 24 – у режимі online; 14 – у режимі offline); 80 доповідей представлено як стендові та заочні за такими науковими напрямами:
  • фундаментальні аспекти корозії та корозійно-механічного руйнування;
  • воднева та газова корозія;
  • нові корозійнотривкі матеріали та покриття;
  • інгібіторний та біоцидний захист;
  • електрохімічний захист;
  • методи досліджень і корозійний контроль;
  • протикорозійний захист обладнання нафтогазової, хімічної та енергетичної промисловостей (круглий стіл).
Програма складалась із шести засідань, одне з яких було присвячено круглому столу, де обговорювали проблеми протикорозійного захисту обладнання нафтогазової, хімічної та енергетичної промисловостей. Конференцію відкрили голова програмного комітету, президент Української асоціації корозіоністів, професор , чл.-кор. НАН України В.І. Похмурський та директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України З.Т. Назарчук. Доповіді науковців відзначено сертифікатами оргкомітету. Відібрані доповіді учасників конференції видані у спецвипуску журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який перевидає англійською мовою видавництво Springer Verlag під назвою “Materials Science”. На заключному засіданні наголошено, що конференція “ CORROSION-2020” сприяла конкретизації нових пріоритетних напрям­ків дослі­джень у галузі корозії та протикорозійного захисту матеріалів, а також встановленню ділових контактів між науковцями та виробничниками. Наступну XVІ Міжнародну конференцію з проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів вирішено провести у Львові у червні 2022 року. Фото-звіт про конференцію Ви можете переглянути на сторінці https://sites.google.com/corrosion.org.ua/corrosion-2020/main-page

XV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів"

Емблема конференсії

“Корозія–2020”

Львів, Україна