Page 14 - dysertaciyahrynenko
P. 14

14


          2.5. Результати досліджень та їх аналіз ................................................... 62

          2.6. Висновки до розділу 2 ........................................................................... 76

         РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД
         ПОБУДОВИ       ІСТИННИХ      ДІАГРАМ      ДЕФОРМУВАННЯ         ТА

         РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ .................................... 77

          3.1. Матеріали та зразки ............................................................................. 78
          3.2. Підготовка попередньо деформованих зразків ............................... 82

          3.3. Умови наводнювання та вимірювання концентрацію водню. .... 83

          3.4. Використання програмного забезпечення для проведення

          обчислень методом ЦКЗ .............................................................................. 86

          3.4. Побудова діаграм деформування та руйнування ........................... 89
          3.5. Висновки до розділу 3 ........................................................................... 93


         РОЗДІЛ     4.   ОЦІНЮВАННЯ        ВПЛИВУ      ПОПЕРЕДНЬОГО
         ДЕФОРМУВАННЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ У МАТЕРІАЛІ  НА
         ОПІРНІСТЬ РУЙНУВАННЮ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛІ ТИПУ
         22К ...................................................................................................................... 95

          4.1. Вплив часу наводнювання та попередньої деформації на

          концентрацію водню. .................................................................................. 96

          4.2. Вплив часу наводнювання на деформацію руйнування. ............ 100

          4.3. Вплив концентрації водню на деформацію руйнування. ........... 102
          4.4. Обчислення енергії руйнування. ..................................................... 105

          4.5. Вплив часу наводнювання на енергію руйнування. .................... 107

          4.6. Вплив концентрації водню на енергію руйнування. ................... 110

          4.7. Розрахунок індексу водневого окрихчення (index НЕ). .............. 113

          4.8. Висновки до розділу 4 ......................................................................... 115

         Висновки ......................................................................................................... 117

         Список використаних джерел ..................................................................... 118

         Додатки .......................................................................................................... 129

         Додаток 1 ........................................................................................................ 129

         Додаток 2 ........................................................................................................ 132

         Додаток 3 ........................................................................................................ 132
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19