Page 13 - dysertaciyahrynenko
P. 13

13


                              ЗМІСТ


         АНОТАЦІЯ ......................................................................................................... 2

         СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА .............................. 5

         ABSTRACT ......................................................................................................... 7

         LIST OF PUBLISHED PAPERS ON THE TOPIC OF THE THESIS ...... 10

         ВСТУП ............................................................................................................... 15

         РОЗДІЛ     1.   ПРОБЛЕМА       ОЦІНЮВАННЯ         ЛОКАЛЬНОЇ

         ПОШКОДЖУВАНОСТІ            ТА     РУЙНУВАННЯ         СТАЛЕЙ
         ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ...................................... 21

          1.1. Аналіз     методів     оцінювання      технічного      стану
          теплоенергетичного устаткування .......................................................... 22

          1.2. Огляд експериментальних та розрахункових підходів для
          визначення напружено-деформованого стану матеріалу .................... 25

           1.2.1. Експериментальні підходи з використанням цифрової

           кореляції зображень (ЦКЗ). ..................................................................... 25

           1.2.3.   Теоретичні    підходи    для   моделювання     напружено-
           деформованого стану. ............................................................................... 30

          1.3. Основні критерії механіки деформівного твердого тіла за
          складного навантаження..... ....................................................................... 32

           1.3.1. Критерії тріщиностійкості. ........................................................ 32

           1.3.3. Енергетичні критерії, що базуються на питомій енергії
           руйнування .................................................................................................. 36

          1.4. Висновки, постановка та обґрунтування задач дослідження ...... 38

         РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО

         СТАНУ      ТА    НАГРОМАДЖЕННЯ           ПОШКОДЖЕНЬ          У
         МОДИФІКОВАНОМУ ЗРАЗКУ БРІДЖМАНА ....................................... 41

          2.1 Критерій руйнування елементу конструкції .................................... 44

          2.2 Моделювання впливу концентрації водню на напружено-
          деформований стан у матеріалах .............................................................. 47

          2.3. Моделювання впливу концентрації водню та температури на
          напружено-деформований стан у матеріалах ......................................... 54

          2.4. Моделювання напружено-деформованого стану модифікованого

          зразка Бріджмана методом скінченних елементів ................................ 58
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18