Page 1 - дисертація головей3-converted
P. 1

2

                       Національна академія наук України
                   Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка


                       Національна академія наук України
                   Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка


                                     Кваліфікаційна наукова

                                     праця на правах рукопису


                      Головей Світлана Анатоліївна

                                               УДК 620.193.4


                           ДИСЕРТАЦІЯ

           Вплив сульфідів заліза на корозію і наводнювання вуглецевих сталей
                  та їх сірководневе корозійне розтріскування


                05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії                          05 – Технічні науки            Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук        Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

        результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

                       С. А. Головей
         Науковий керівник Хома Мирослав Степанович, доктор технічних наук,
         професор, член-кореспондент НАН України
                              Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6