Page 1 - Microsoft Word - avtoref_Винар_друк
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                              Винар

                          Василь Андрійович                                  УДК 620.194.3:620.178.162.42

                         НАУКОВІ ОСНОВИ

                   ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛІВ

              ЗА ДІЇ КОРОЗІЙНОГО ТА ВОДНЕВОГО ЧИННИКІВ               05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня


                         доктора технічних наук

                            Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6