Page 1 - Krechkovska_avtoref
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА                   КРЕЧКОВСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

                                        УДК 620.17:620.18:004.932.2


         МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КРИТИЧНОГО СТАНУ ТРИВАЛО

         ЕКСПЛУАТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЗМІНОЮ ЇХ

           СТРУКТУРИ, МІКРОМЕХАНІЗМІВ ТА ОПОРУ РУЙНУВАННЮ

                       05.02.01 – матеріалознавство

                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня


                         доктора технічних наук                            Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6