ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ


Механіка руйнування та міцність матеріалів
Захист матеріалів від корозіїСучасні проблеми матеріалознавства

  1. сучасні проблеми матеріалознавства, новітні матеріали і технології;
  2. водневі технології у матеріалознавстві;
  3. трибологія і трибофатика.

 

Інформаційні та діагностичні системи

  1. фізичні поля в неоднорідних середовищах;
  2. числові та аналітико-числові методи розв’язування прикладних задач;
  3. математичні моделі сигналів і систем;
  4. обробка зображень та розпізнавання образів;
  5. діагностика матеріалів та конструкцій, діагностичні системи;
  6. інформаційні технології;
  7. методи і засоби вимірювання, моніторингу та аналізу параметрів довкілля.

 

Кращі доповіді будуть відзначені грошовими преміями і їх авторам буде запропоновано підготувати статті до публікації в журналі „Фізико-хімічна механіка матеріалів” чи збірнику „Відбір і обробка інформації”.