to English

  Портал ФМІ
  Про наш інститут
  Наукові підрозділи
  Публікації
  Наші розробки
  Інтелектуальна власність
  Конференції
  Служби
  Партнери
  Адреси
  Пpофком
  РМНС ФМІ
  Конкурсні закупівлі
  Електронна мікроскопія

Пошук на www.ipm.lviv.ua:Контакти:
  79060, м.Львів
  вул. Наукова, 5
  тел.: (0322)633 088
  факс: (0322)649 427
  webmaster@ipm.lviv.ua

 

Rambler's Top100


   
Основні напрями наукових досліджень ФМІ
  • Фізико-хімічна механіка руйнування та міцність матеріалів, проблеми водневого матеріалознавства

  • Корозія металів і протикорозійний захист конструкцій

  • Неруйнівний контроль і діагностика властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” ІII науково-технічна конференція

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, секція інформатики Західного наукового центру НАН України і МОНМС України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за підтримки Західноукраїнського об’єднаного осередку IEEE провели ІII науково-технічну конференцію ”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, присвячену пам’яті професора Б.О. Попова.

Конференція відбулась у м. Львові у приміщенні Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

обчислювальні методи;

математичні моделі сигналів та систем;

обробка зображень та розпізнавання образів;

поля та сигнали у неоднорідних середовищах;

обробка вимірювальної інформації;

математичне та програмне забезпечення.

Богдан Олександрович Попов народився 8 жовтня 1940 р. у місті Пермі (Росія) в родині викладача Пермського педагогічного інституту – Олександра Степановича Попова, відомого професора-економіста, родом з Тульчина. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету у 1963 р. З 9.09.1965 р. працював у Фізико-механічному інсти¬туті пройшовши шлях від інженера до провідного наукового співробітника, завідувача відділу Обчислювальних методів і систем перетворення інформації.

З 1989 р. Богдан Олександрович – доктор фізико-математичних наук, докторську дисертацію "Рівномірне наближення сплайнами: властивості, алгоритми, застосу¬вання", він захистив у 1988 р. в Об'єднаному інституті ядерних досліджень (м. Дубна, Росія) за спеціальністю "Обчислювальна математика", а з 1996 р. – професор.

Богдан Олександрович створив свою наукову школу – підготував 2 доктори та 12 кандидатів наук, опублікував 13 книг та біля 300 наукових праць. Відчутний його доробок і у впровадженому програмному та математичному забезпеченні, яке, не зважаючи на швидкий плин час, залишається актуальним і сьогодні.

У 2010 році на конференції, присвяченій 70-річчю від дня народження професора. було ухвалено на пошану пам’яті видатного вченого періодично проводити науково-технічні конференції ”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Цьогоріч на вже третьому такому заході зареєструвалось понад 100 учасників із 9 наукових закладів різних регіонів України, у шести секціях прозвучало понад 50 тематичних доповідей.


У когорті наших науковців поповнення

24 вересня 2014 року у конференцзалі ФМІ НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка відбувся прилюдний захист дисертації

МАРУХИ ВАЛЕРІЯ ІВАНОВИЧА
«РОЗРОБЛЕННЯ ІН’ЄКЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО ПОЩКОДЖЕНИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук із спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.
ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧА ІЗ УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
15.08.1914 - 13.12.1978

15 серпня виповнилося б 100 років від дня народження чл.-кор. АН УРСР Володимира Миколайовича Михайловського. Наукова діяльність цього видатного науковця тісно пов’язана з нашим Фізико-механічним інститутом.

Одним із профілюючих в Інституті наукових напрямків є теоретичні дослідження взаємодії різних фізичних полів з матеріалами та середовищами з метою створення методів неруйнівного контролю стану матеріалів і середовищ. Такі комплексні роботи, що охоплюють теорію фізичних полів у неоднорідних середови¬щах, відбір і обробку сигналів про особливості зондованого об’єкта та створення необхідних засобів вимірювання цих сигналів, пізніше започаткували новий науковий напрям - фізикометрію. А, власне, перші дослідження з цієї проблематики розпочаті у 50-ті роки в працях В.М. Михайловськогo.

Урочисте засідання вченої ради ФМІ, присвячене вшануванню пам'яті відомого українського вченого члена-кореспондента НАН України Михайловського Володимира Миколайовича відбулося в Інституті 18 вересня. Вчена рада, колектив інституту, його учні та співробітники, які працювали з ним, зібралися щоб віддати належну шану йому з нагоди цієї дати.

Володимир Михайловський народився у 1914 році у Харківській області. Закінчив з відзнакою електромеханічний факультет Московського енергетичного інституту в 1939 році. Після війни з 1945 по 1951 рік працював у Львові науковим співробітником у різних підрозділах Львівського політехнічного інституту, а з червня 1951 року до останніх дніх свого життя (1978 р.) працював у нашому інституті.

15 серпня виповнилося б 100 років від дня народження чл.-кор. АН УРСР Володимира Миколайовича Михайловського. В.М. Михайловський зробив вагомий внесок у наукову розбудову нашого інституту, підготовку наукових кадрів, формування нового наукового напрямку – фізикометрії, тобто наукового приладобудування для розв'язання актуальних задач промисловості.

Доповідь про наукову та науково-організаційну діяльність чл.-кор. АН УРСР Володимира Миколайовича Михайловського виголосив проф. Б.П. Русин.

До могили видатного вченого його учні і послідовники поклали квіти.

Матерали про наукові розробки В.М. Михайловського та розвиток його досліджень опубліковані у випуску № 40 міжвідомчого збірника наукових праць ФМІ за 2014 рік.

V Міжнародна конференція "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій",24–27 червня 2014 р. у Львові.

Конференції цієї серії проводились у Львові у 1987, 1999, 2004 та 2009 роках. В них, окрім українських фахівців, приймали участь провідні науковці із Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, США, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії, Мексики, Хорватії та інших країн. Мета конференції – обмін науковими ідеями та аналіз нових фундаментальних та прикладних результатів, отриманих за останні п’ять років у галузі механіки руйнування матеріалів і елементів конструкцій; критеріїв оцінювання їх міцності; формування пріоритетних напрямків подальших досліджень у галузі деформування, руйнування та міцності матеріалів і конструкцій; вироблення загальної стратегії та підходів до вирішення проблеми технічної діагностики та визначення ресурсу відповідальних об’єктів тривалої експлуатації (енергоблоків, магістральних трубопроводів, мостів, будівельних конструкцій, технологічного устаткування тощо).

Під час конференції було проведено спеціальну сесію та круглий стіл, присвячені актуальним проблемам дослідження впливу водню на процеси руйнування та міцність конструкційних матеріалів. В роботі конференції взяли понад 100 учасників, серед яких 34 доктори і 37 кандидатів наук. Подано та обговорено 29 пленарних, 47 секційних та 58 стендових доповідей.

Учасники конференції намітили низку пріоритетних напрямків подальших фундаментальних і прикладних досліджень з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій та виступили з ініціативою організувати спеціальні навчальні школи-курси з метою підготовки фахівців у галузі механіки руйнування за європейськими стандартами. В ухвалі, затвердженій на останньому планарному засіданні учасники конференції звернулися до керівників університетів, які готують спеціалістів у цій галузі, зокрема таких, як НУ "Львівська політехніка", ЛНУ ім. Ів. Франка, Вроцлавського (Польща) та Дрезденського (Німеччина) технічних університетів, університету м.Метц (Франція), а також профільних інститутів НАН України (ФМІ ім. Г.В.Карпенка, ІППММ ім. Я.С.Підстригача, ІЕЗ ім. Є.О.Патона, ІПМ ім. Г.С.Писаренка тощо) всіляко сприяти в організації та функціонуванні таких спеціалізованих шкіл-курсів для молодих спеціалістів.

Наступну конференцію вирішено через 5 років традиційно провести у місті Лева.


В інституті відбулися урочистості з нагоди 200-ліття з дня народження Т. Г. Шевченка

З цієї нагоди для співробітників інституту дала концерт капелла бандуристів "Карпати"


Про наші розробки
Scop8
imk
ort
vas-1
ort
Акустико-емісійна система для неруйнівного контролю та діагностування матеріалів, виробів та елементів конструкцій "SKOP-8" Електромагнітна пошуково-вимірювальна система "ІМК-5" Лабораторія сертифікаційних випробувань протикорозійних ізоляційних покрить трубопроводів Віброакустична система "ВАС-1" Прилади для пошуку місць корозії та обстежень підземних трубопроводів

Оголошення

Поновлено:01.10.2014 року ©2009 Фізико-механічний інститут імені Карпенка НАН України