Page 1 - Korniy_dyser
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                                          Кваліфікаційна наукова


                                         праця на правах рукопису
                      КОРНІЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ                                     УДК 620.193:544.636:544.653.22

                            ДИСЕРТАЦІЯ

                 ПРОГНОЗУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ


             МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ З КОРОЗИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
                      МЕТОДАМИ КВАНТОВОЇ ХІМІЇ                05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії


                           05 – Технічні науки


             Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук         Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела

                          С.А. Корній         Науковий консультант – Похмурський Василь Іванович, член-кореспондент

         НАН України, доктор технічних наук, професор                             Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6