Page 1 - Автореферат_-Стасишин
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
            ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                    СТАСИШИН ІГОР ВІКТОРОВИЧ                                            УДК 620.179.118.4

           РОЗРОБЛЕННЯ ТРИКРОКОВОГО МЕТОДУ ФАЗОЗСУВНОЇ
          ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ

                     ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ


                 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій                         АВТОРЕФЕРАТ

                дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

                         технічних наук                           Львів – 2021
   1   2   3   4   5   6