Page 1 - Aref_Shtoyko
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
            ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                      ШТОЙКО ІВАН ПАВЛОВИЧ
                                        УДК 539.3:620.194:669.788            МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТРУБ
         МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ
                  КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ


                 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла


                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
                   дисертації на здобуття наукового ступеня


                        кандидата технічних наук                            Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6