Page 1 - Марков А
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                       ЗВІРКО ОЛЬГА ІВАНІВНА
                                            УДК 620.19:624.014.2

              РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ

         КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

                      ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ                  05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                         доктора технічних наук

                            Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6