ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ


   Текст доповіді підготувати за допомогою текстового редактора Microsoft Word, шрифт – Times New Roman з одинарним інтервалом. Формат сторінки – А5 (148x210 мм); ліве поле – 20 мм, праве – 13 мм; верхнє – 20 мм, нижнє – 18 мм. Від краю: до верхнього та нижнього колонтитулів – 12 мм.

Порядок розміщення тексту доповіді

Розділ * Шрифт, формат абзацу
Назва доповіді
11, CAPITAL, centred
Прізвища та ініціали авторів
11, centred
Повна назва установи
10, centred
Анотації українською та англійською
мовами до 500 символів
9, justify
Текст 10, justify, paragraph 1 sm.
Підписи до рисунків
9, centred
Таблиця номер. Назва
9, right
Список літератури 9, italic, list

*Після кожного розділу робиться відступ в один рядок.

Мінімальна товщина ліній у рисунках 1 pt, розмір символу 10 pt. Тоновані рисунки з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Рисунки оформляти з врахуванням чорно-білого друку.

Формули центрувати. Нумерація по правому краю. Набирати за допомогою Equation Editor. Параметри:

Full 10 pt
Subscript/superscript 10 pt
Sub-subscript 8 pt
Symbol 16 pt
Sub-symbol 14 pt

Text, Function Times New Roman
Variable Times New Roman, italic
Matrix Vector Times New Roman, bold
Number Times New Roman
Other Symbol

   Матеріали надсилати на адресу організаційного комітету ysc_office@ipm.lviv.ua або приносити особисто у ФМІ НАНУ:

к. 79 ГК, Василь Труш (роб. тел. 032-2296764);
к. 330 ФМ, Ірина Кушнір (роб. тел. 032-2296918).

   Організаційний комітет залишає за собою право не друкувати у збірнику конференції доповіді, котрі оформлені недбало чи не за вимогами.

Iнструкція для підготовки статі!