Page 1 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                     ІВАСЕНКО ІРИНА БОГДАНІВНА
                                   УДК 004.932.2+004.942+620.191


            ОЦІНЮВАННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ТА ПОШКОДЖЕНОСТІ
          КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНО-
                   АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ


                  05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій


                           АВТОРЕФЕРАТ
                   дисертації на здобуття наукового ступеня
                         доктора технічних наук

                            Львів – 2021
   1   2   3   4   5   6