Page 1 - Марков А
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

               ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА









                    ЗАДОРОЖНА ХРИСТИНА РОМАНІВНА







                                                УДК 621.794.61








                 ПІДВИЩЕННЯ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ
              АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ФОРМУВАННЯМ ПОКРИТТІВ,
                     ЗМІЦНЕНИХ КАРБІДАМИ SіC ТА VC


                         05.02.01 – матеріалознавство







                           А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                     дисертації на здобуття наукового ступеня
                          кандидата технічних наук









                              Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6