Page 1 - Міністерство освіти і науки України
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                            КУЛИК

                    ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ


                                          УДК 539.43:669.018.294


      РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ КОЛІСНИХ

                            СТАЛЕЙ                      05.02.01 – матеріалознавство


                        А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
                  дисертації на здобуття наукового ступеня
                       доктора технічних наук

                           Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6