Page 1 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 1

Національна академія наук України
                Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка                     МЕЛЬНИК Мар’ян Ігорович                                 УДК 681.518.3: 537.8: 620.1: 621.643.2


           РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ
                ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
                  ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

          05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

                          Автореферат
                  дисертації на здобуття наукового ступеня
                       кандидата технічних наук
                           Львів – 2017
   1   2   3   4   5   6