UA GB

Programme committee


V. Pokhmurskii - Chairman
Ukraine
H. Bala
Poland
R. Baessler
Germany
O. Chygyrynets
Ukraine
F. Danilov
Ukraine
I. Dmytrakh
Ukraine
J.F. Fernades
Portugal
M. Khoma
Ukraine
A. Krolikowska
Poland
E. Kryzhanivs'kyy
Ukraine
V. Kublanovskii
Ukraine
L. Kwiatkowski
Poland
Th. Lampke
Germany
O. Linyucheva
Ukraine
E. Lunarska
Poland
S.B. Lyon
UK
H. Nykyforchyn
Ukraine
A. Omelchuk
Ukraine
O. Reshetnyak
Ukraine
M. Sakhnenko
Ukraine
O. Syza
Ukraine
Je. Toribio
Spain
B. Wielage
Німеччина
G. Yar-Mukhamedova
Kazakhstan