Page 1 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                           КОСАРЕВИЧ
                        Ростислав Ярославович                                     УДК 004.932.2+004.942+ 620.191                    РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
                ОПТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ
                      НА ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ
             ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТІВ                  05.02.10 - діагностика матеріалів і конструкцій


                            Автореферат
                    дисертації на здобуття наукового ступеня
                         доктора технічних наук

                            Львів - 2016
   1   2   3   4   5   6