Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА
                      МЕЛЬНИК Наталія Петрівна

                                            УДК: 539.3:620.179.17

        РОЗВИТОК МЕТОДУ МАГНЕТОПРУЖНОЇ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ
            ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ТРИВАЛОЕКСПЛУАТОВАНИХ
               ФЕРОМАГНЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
                   05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій                            АВТОРЕФЕРАТ
                     дисертації на здобуття наукового ступеня
                         кандидата технічних наук                             Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6