Page 1 - Автореферат 16-converted (1)
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                ГОЛОВЕЙ
            Світлана Анатоліївна

                                        УДК 620.193.4

    ВПЛИВ СУЛЬФІДІВ ЗАЛІЗА НА КОРОЗІЮ І
НАВОДНЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ТА ЇХ
СІРКОВОДНЕВЕ КОРОЗІЙНЕ РОЗТРІСКУВАННЯ

  05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

            АВТОРЕФЕРАТ
      дисертації на здобуття наукового ступеня

           кандидата технічних наук

                Львів - 2018
   1   2   3   4   5   6