Page 1 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
          ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                 КУХАР Іван Степанович
                     УДК 699.15-194:669.[017+48+117.035.45-042.3]

ВПЛИВ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ХРОМИСТИХ СТАЛЕЙ НА
        ЇХ ОКРИХЧЕННЯ У СВИНЦЕВИХ РОЗПЛАВАХ

             Спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство
                     АВТОРЕФЕРАТ

              дисертації на здобуття наукового ступеня
                   кандидата технічних наук
                       Львів - 2018
   1   2   3   4   5   6