Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
         ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                        ДОЛІНСЬКА
                      Ірина Ярославівна

                                         УДК 539.3:620.179.17
         ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

                ЗА ЛОКАЛЬНОЇ ПОВЗУЧОСТІ

            05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

                       АВТОРЕФЕРАТ
               дисертації на здобуття наукового ступеня

                     доктора технічних наук

                        Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6