Page 1 - Microsoft Word - Kaniuk_avtoref
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

КАНЮК Юрій Ігорович

                         УДК: 539.43

ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ
    ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІСНОЇ ПАРИ ТА РЕЙКИ

05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

          АВТОРЕФЕРАТ
  дисертації на здобуття наукового ступеня

       кандидата технічних наук

           Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6