PROGRAM COMMITTEE

Zinoviy Nazarchuk

Zinoviy Nazarchuk

Professor

[MSSE2021 CHAIR Ukraine]

Valentyn Skalskyi

Valentyn Skalskyi

Professor

[MSSE2021 VICE-CHAIR Ukraine]

Myroslav Khoma

Myroslav Khoma

Professor

[Ukraine]

Ihor Zavalii

Ihor Zavalii

Professor

[Ukraine]

Oksana Hembara

Oksana Hembara

Doctor of Science

[Ukraine]

Rostyslav Kosarevych

Doctor of Science

[Ukraine]

Serhii Kornii

Serhii Kornii

Doctor of Science

[Ukraine]

Andrii Syrotiuk

Andrii Syrotiuk

Doctor of Science

[Ukraine]

Roman Yuzefovych

Roman Yuzefovych

Doctor of Science

[Ukraine]

Taras Voroniak

Taras Voroniak

Doctor of Science

[Ukraine]

Ivan Zin

Ivan Zin

Doctor of Science

[Ukraine]

Iryna Dolinska

Iryna Dolinska

Doctor of Science

[Ukraine]

Olha Zvirko

Olha Zvirko

Doctor of Science

[Ukraine]

Vasyl Vynar

Vasyl Vynar

Doctor of Science

[Ukraine]

Halyna Krechkovska

Halyna Krechkovska

Doctor of Science

[Ukraine]

Valentyna Korniy

Valentyna Korniy

Doctor of Philosophy

[Ukraine]

Iryna Ivasenko

Iryna Ivasenko

Doctor of Philosophy

[Ukraine]

Viktoriya Podhurska

Viktoriya Podhurska

Doctor of Philosophy

[Ukraine]

Oleh Tkachuk

Oleh Tkachuk

Doctor of Philosophy

[Ukraine]

Danyil Kovalov

Danyil Kovalov

Doctor of Philosophy

[USA]

Orest Bilyy

Orest Bilyy

Doctor of Philosophy

[Mexico]

Top