ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ФМІ

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кількість ОПІВ: 83

30 – Винаходів

49 – Корисних моделей

4 – Свідоцтва

Відділ № 1- (Кількість ОПІВ: 5)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб виготовлення стандартних зразків для настроювання структуроскопів

Патент
на винахід

101421

В.Г. Рибачук,

В.М. Учанін

2013-03-25

Винахід належить до методів та засобів неруйнівного контролю, зокрема для технологій виготовлення стандартних зразків, необхідних для реалізації кількісного контролю структури та фізико-механічних властивостей матеріалів і виробів.

Спосіб вихрострумових селективних вимірювань параметрів оболонок

Патент
на винахід

102446

А.Я.Тетерко,

Г.Г. Луценко,

В.І. Гутник

 

 

2013-07-10

Винахід належить до методу вихрострумового контролю характеристик виробів типу оболонок, фольги, тонких плівок тощо з неферомагнітних електропровідних матеріалів і призначений для селективних вимірювань з малими похибками товщини оболонок, питомої електричної провідності матеріалу та товщини діелектричного покриву елементів конструкцій в авіації, машинобудуванні, енергетиці та інших галузях.

Вихрострумовий спосіб вимірювання питомої електропровідності немагнітних матеріалів

 

Патент
на винахід

103657

А.Я. Тетерко,

В.М. Учанін,

В.І. Гутник,

О.А. Тетерко

2013-11-11

Винахід належить до методів вихрострумового контролю виробів із немагнітних матеріалів і може знайти застосування для безконтактного визначення питомої електропровідності конструкційних матеріалів під час проведення неруйнівного контролю конструкцій і виробів в металургії, машинобудуванні, транспорті, авіації тощо.

Спосіб вихрострумового вимірювання питомої електропровідності немагнітних матеріалів із відлаштуванням від впливу зазору

Патент
на винахід

104937

А.Я. Тетерко,

В.М. Учанін,

В.І. Гутник,

О.А. Тетерко

2014-03-25

Винахід належить до методів вихрострумового контролю виробів із немагнітних матеріалів і може знайти застосування для безконтактного визначення питомої електропровідності конструкційних матеріалів.

Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення модуля керу-вання і анало-гово-цифрово-го перетворен-ня (АЦП) у приладі надви-сокочастотної діагностики композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

59574

В.Р. Джала,

Л.І. Капко

2015-05-07

Програма призначена для вимірювань приладом надвисокочастотної діагностики композитних елементів конструкцій та керування системою позиціонування НВЧ давача за допомогою модуля керування і АЦП Е-440.  Може бути використана у складі апаратури неруйнівного контролю для діагностики композиційних матеріалів в авіаційній і космічній галузях.

 

 

Відділ № 2- (Кількість ОПІВ: 14)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб експрес-оцінки залишкової намагніченості феромагнітних матеріалів

Патент
на винахід

91142

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук, В.Б. Михальчук,

Б.П. Клим, Є.П. Почапський, П.М. Долішній

2010-06-25

Винахід відноситься до неруйнівного контролю і може бути використаний для технічного діагностування виробів та елементів конструкцій із феромагнітних матеріалів.

Спосіб підвищення завадостійкості акустико-емісійних вимірювань

Патент
на винахід

91911

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

 Є.П. Почапський,

Р.І. Сулим,

Я.Д. Толопко

2010-09-10

Винахід відноситься до неруйнівного контролю і може бути використаний для технічного діагностування матеріалів і виробів із застосуванням методу акустичної емісії (АЕ) в умовах дії електричних, електромагнітних і механічних завад

Спосіб експрес-оцінки водневої та корозійної тріщиностійкості матеріалів

Патент
на винахід

82808

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, Т.В. Селівончик

2008-05-12

Винахід відноситься до випробувань матеріалів у робочих середовищах, а саме - на корозійне і водневе розтрізкування конструкцій сплавів за квазістатичного навантаження.

Спосіб оцінки ступеня наводнення феромагнітних сплавів

Патент
на винахід

88249

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

Є.П. Почапський, В.Б. Михальчук

 

2009-09-25

Винахід відноситься до корозійних випробувань матеріалів, а саме до випробувань на водневе деградування феромагнітних сплавів.

Пристрій для випробувань зразків конструкційних матеріалів у газоподібних робочих середовищах

Патент
на корисну модель

45165

В.Р. Скальський, П.П. Великий, В.Б. Михальчук, Т.В. Селівончик

2009-10-26

Корисна модель відноситься до техніки дослідження конструкцій матеріалів і може бути використана для визначення їх фізико-механічних характеристик та статичної тріщиностійкості в газоподібному робочому середовищі за високих температур та тиску.

Спосіб відбору інформативного сигналу акустичної емісії

Патент
на винахід

92537

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук, Є.П. Почапський, Б.П.  Клим,

Я.Д. Толопко,

Р.І. Сулим

 

2010-11-10

Винахід відноситься до методів неруйнівного контролю і може бути використаний для підвищення достовірності реєстрації імпульсів акустичної емісії (АЕ)

Спосіб підвищення оперативності відбору акустико-емісійної інформації

Патент
на винахід

92536

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

Р.І. Сулим, Є.П. Почапський, П.П. Великий

2010-11-10

Винахід відноситься до неруйнівного контролю і може бути використаний для технічного діагностування матеріалів і виробів із застосуванням методу акустичної емісії.

Універсальна малогабаритна навантажувальна установка для випробувань зразків конструкційних матеріалів

Патент
на корисну модель

55217

В.Р. Скальський, П.П. Великий,

Б.П. Клим,

П.Я. Галан,

Ю.Я. Матвіїв,

І.М. Лясота

2010-12-10

Корисна модель відноситься до техніки випробувань конструкційних матеріалів і може бути використана для визначення їх фізико-механічних характеристик та статичної тріщиностійкості за квазістатичного навантаження.

Захоплювач для випробовувань пластичних зразків композитних матеріалів

Патент
на корисну модель

55661

В.Р. Скальський, П.П. Великий,

Б.Я. Клим,

П.Я. Галан,

Ю.Я. Матвіїв

2010-12-27

Корисна модель відноситься до техніки випробування матеріалів, а саме їх характеристик міцності та статичної тріщиностійкості їз використанням явища акустичної емісії.

Спосіб оцінки типів руйнування конструкційних матеріалів

Патент
на винахід

92944

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

Є.П. Почапський, Р.М. Плахтій, О.М. Сергієнко

2010-12-27

Винахід відноситься до випробовувань матеріалів, а саме до випробовувань на предмет визначення крихкого чи в'язкого типів руйнування.

Спосіб визначення місць локального деградування феромагнітних матеріалів

Патент
на винахід

92941

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

О.М. Сергієнко, Є.П. Почапський, В.Б. Михальчук

2010-12-27

Винахід відноситься до випробовувань матеріалів, а саме до випробовувань феромагнетиків на визначення іх об'ємної пошкодженості за параметрами пружних хвиль акустичної емісії.

Спосіб радіотелеметричної передачі акустико-емісійної інформації

Патент
на винахід

100073

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

Б.П. Клим,

Є.П. Почапський,

Р.М. Плахтій,

Я.Д. Толопко,

Ю.З. Коссак, О.М. Станкевич

2012-11-12

Винахід належить до методів неруйнівного контролю і може бути використаний для підвищення достовірності реєстрації імпульсів акустичної емісії (АЕ) з мінімальними втратами інформації у процесі її відбору.

Спосіб оцінки ширини зони термічного впливу зварного з'єднання пластин

Патент
на винахід

100584

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

І.М. Лясота, Д.В. Рудавський, О.М. Станкевич, П.П. Великий

2013-01-10

Винахід належить до галузі зварювального виробництва, а саме до досліджень геометричних параметрів зони термічного впливу під час стикового зварювання пластин концентрованим джерелом тепла.

Спосіб оцінки корозійного розтріскування сплавів

Патент
на винахід

105013

В.Р. Скальський, З.Т. Назарчук,

С.І. Гірний,

Б.П. Клим,

Я.Д. Толопко, П.М. Долішній

2014-04-10

Винахід належить до галузі металургії, а саме - до способу оцінки корозійного розтріскування сплавів за допомогою електрохімічних та акустико-емісійних методів дослідження.

 

Відділ № 3- (Кількість ОПІВ: 4)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб отримання нанокристалічних структур на поверхні деталей машин

Патент
на корисну модель

42154

Г.М. Никифорчин, В.І. Кирилів

2009-06-25

Корисна модель відноситься до області машинобудування і може бути використаний для поверхневого зміцнення робочих поверхонь сталевих і чавунних деталей.

Інструмент для отримання нанокристалічних структур високошвидкісним тертям

Патент
на корисну модель

42155

Г.М. Никифорчин, В.І. Кирилів

2009-06-25

Корисна модель відноситься до області машинобудування і може бути використаний для поверхневого фрикційного зміцнення високошвидкісним тертям робочих поверхонь сталевих і чавунних деталей машин.

Інструмент для отримання поверхневих наноструктур різнонаправленою термопластичною деформацією

Патент
на корисну модель

70431

В.І. Кирилів, Г.М. Никифорчин, О.В. Максимів,

І.В. Гурей,

І.М. Курнат

2012-06-11

Корисна модель належить до області машинобудування і може бути використана для поверхневого фрикційного зміцнення різнонаправленою термопластичною деформацією робочих поверхонь сталевих і чавунних деталей машин.

 

Спосіб моделювання експлуатаційної деградації конструкційних сталей магістральних трубопроводів

Патент
на корисну модель

85446

Г.М. Никифорчин, О.Т. Цирульник, В.А. Волошин,

О.І. Звірко,

М.І. Греділь

2013-11-25

Корисна модель належить до області механічних випробувань, зокрема до способів оцінювання схильності металу відповідальних конструкцій тривалої експлуатації до деградації його властивостей і може бути використаний у трубопровідному транспорті, машинобудуванні, науково-дослідних установах та заводських лабораторіях.

 

Відділ № 5- (Кількість ОПІВ: 8)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб реєстрації акустичних хвиль в зразках із шорсткою поверхнею безконтактним інтерференційним методом

Патент
на корисну модель

68980

В.В. Кошовий, О.М. Мокрий, І.М. Романишин, Р.В. Шарамага

2012-04-25

Корисна модель належить до акустики і може бути використана в неруйнівному контролі, акустичній томографії та акустоелектроніці для реєстрації поверхневих акустичних хвиль.

Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів

Патент
на корисну модель

79499

Б.Г. Мицик, Н.М. Дем'янишин

2013-04-13

Корисна модель належить до методів вивчення механічних властивостей металів і може бути використана в матеріалознавстві для визначення нових фізичних параметрів матеріалів.

Спосіб оптичного вимірювання швидкості поверхневих акустичних хвиль

Патент
на корисну модель

81035

О.М. Мокрий, В.В. Кошовий, Р.В. Шарамага

2013-06-25

Корисна модель належить до вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання акустичних властивостей матеріалу.

Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль

Патент
на корисну модель

83213

О.М. Мокрий, В.В. Кошовий

2013-08-27

Корисна модель належить до вимірювальної техніки і може бути використана для вимірювання акустичних властивостей матеріалу

Комп’ютерна програма «Bathymetry» з базою батиметричних даних озера «Світязь»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

54482

М.М. Мельник,

В.В. Кошовий,

Л.І. Муравський,

О.В. Альохіна,

Р.І. Романишин

2014-04-30

Комп’ютерна програма «Bathymetry» є спеціально розробленим програмним продуктом (ПП) для роботи з даними батиметричних вимірювань, отриманими з ехолота. База батиметричних даних озера Світязь є сукупністю даних, що визначають глибину акваторії затоки з координатною прив’язкою за географічною широтою і довготою.

Може бути використана для роботи з даними батиметричних вимірювань.

Пристрій для виявлення та індикації термоклину

Патент
на корисну модель

91958

М.М. Мельник,

О.В. Альохіна

2014-07-25

Пристрій для виявлення та індикації термоклина належить до галузі електроніки. Корисна модель стосується області гідрології та гідроакустики і призначений для визначення глибини залягання термоклина у водоймі.

Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса

Патент
на корисну модель

92126

О.В. Личак,

Л.І. Муравський,

І.С. Голинський

2014-08-11

Корисна модель належить до дослідження міцності та тріщиностійкості матеріалів шляхом прикладання механічних зусиль, зокрема аналізу полів механічних напружень в околі вершини тріщини в матеріалі, та може бути використана для дослідження тріщиностійкості матеріалів та конструкцій при механічних навантаженнях.

База даних «База батиметричних даних озера Люцимер»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

58809

М.М. Мельник,

В.В. Кошовий,

Л.І. Муравський,

О.В. Альохіна,

М.М. Корусь

2015-02-25

База батиметричних даних озера Люцимер є сукупністю даних, що визначають глибину акваторії озера з координатною прив’язкою за географічною широтою і довготою. Може бути використана при господарському та рекреаційному освоєнні озера Люцимер.

 

 

 

Відділ № 6- (Кількість ОПІВ: 5)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів

Патент
на корисну модель

52293

Р.М. Джала,

Б.Я. Вербенець

2010-08-25

Пристрій відноситься до засобів обстежень підземних трубопроводів на предмет виявлення, визначення місцезнаходження, напряму траси і глибини залягання та контролю катодного захисту від корозії металевих підземних трубопроводів, може використовуватись для виявлення протяжних струмопроводів, кабелів і контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) металевих споруд в електропровідному середовищі.

Спосіб визначення густини струму захисту від корозії на ділянці підземного трубопроводу

Патент
на винахід

94798

Р.М. Джала

2011-06-10

Винахід належить до технічної фізики, призначений для визначення густини струму катодного захисту від корозії підземних сталевих трубопроводів і може бути і використаний при їх обстеженнях, неруйнівному контролі і налагодженні електрохімічного захисту (катодної чи анодної поляризації) підземних металевих споруд, струмопровідних комунікацій.

Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті

Патент
на корисну модель

95140

Р.М. Джала,

Я.Є. Підгірняк,

М.І. Мельник,

О.М. Семенюк

2014-12-10

Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті належить до вимірювальної техніки, призначений для контролю і діагностування стану захисту від корозії підводних металоконструкцій та гідрофізичних і геофізичних спостережень, і може бути використаний для електророзвідки корисних копалин та океанографічних досліджень.

Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів

Патент
на корисну модель

95895

Р.М. Джала,

Б.Я. Вербенець

2015-01-12

Пристрій належить до засобів діагностичних обстежень підземних трубопроводів на предмет виявлення, визначення місцезнаходження, напряму траси і глибини залягання та контролю стану протикорозійного захисту (захисних ізоляційних покривів і катодного захисту від корозії) металевих підземних трубопроводів (ПТ); може використовуватись для виявлення протяжних струмопроводів, кабелів та контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) й ізоляції металевих конструкцій і споруд в електропровідному середовищі.

Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів

Патент
на винахід

108724

Р.М. Джала,

Б.Я. Вербенець

2015-05-25

Пристрій належить до засобів діагностичних обстежень підземних трубопроводів на предмет виявлення, визначення місцезнаходження, напряму траси і глибини залягання та контролю стану протикорозійного захисту (захисних ізоляційних покривів і катодного захисту від корозії) металевих підземних трубопроводів (ПТ); може використовуватись для виявлення протяжних струмопроводів, кабелів та контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) й ізоляції металевих конструкцій і споруд в електропровідному середовищі.

 

Відділ № 7- (Кількість ОПІВ: 1)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб та пристрій для вимірювання діаметра паропроводу

Патент
на винахід

108008

Р.А. Воробель,

Я.В. Гапонюк

2015-03-10

Винахід належить до вимірювальної техніки і може бути використаний для вимірювання діаметру паропроводів в їх робочому стані в умовах високого тиску та температури водяного пару.

 

Відділ № 8- (Кількість ОПІВ: 3)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб оцінки матеріалу на основі томографічних зображень

Патент
на корисну модель

44165

В.В. Кошовий, І.М. Романишин, Р.І. Романишин, М.А. Шама,

Р.В. Шарамага

2009-09-25

Корисна модель відноситься до способів дослідженнгя матеріалів і може бути використана в неруйнівному контролі для оцінки експлуатаційної деградації металу по об'єму виробу.

Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон

Патент
на корисну модель

54276

Б.П. Русин, А.Ю. Похмурський, Р.Я. Косаревич

2010-11-10

Корисна модель відноситься до області методів неруйнівного контролю для визначення стійкості металів до пітінгової корозії, що представляє собою визначення розмірів локальних корозійних уражень поверхні з врахуванням скритих областей дефектів.

Спосіб оцінювання інфразвукової обстановки на поверхні землі на основі акусто-електромагнітного моніторингу іоносфери

Патент
на корисну модель

59531

О.Л. Івантишин, В.В. Кошовий, А.Б. Лозинський, З.Т. Назарчук, І.М. Романишин, С.О. Сорока

 

2011-05-25

Корисна модель відноситься до метрології (атмосферної акустики) і може бути використана для оцінювання інфразвукової обстановки на поверхні Землі в сейсмічно активних регіонах як передвісника високоенергетичних явищ у літосфері, зокрема, землетрусів.

 

Лабораторія- (Кількість ОПІВ: 3)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Пристрій для вібраційної діагностики

Патент
на винахід

99358

П.П. Драбич,

І.Б. Кравець,

І.Й. Мацько,

І.М. Яворський

2012-08-10

Винахід належить до інформаційно-вимірювальної техніки і може бути використаний для виявлення на ранніх стадіях зародження дефектів в обертових механізмах машин і агрегатів, зокрема, турбін теплоелектростанцій, компресорних станцій, підземних магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, підйомних кранів, редукторів різноманітних конвеєрів тощо.

Вібраційна діагностична система

Патент
на винахід

102759

І.Б. Кравець, Р.М. Юзефович, І.Г. Стецько,

П.Б. Дуб,

І.М. Яворський

2013-08-12

Винахід належить до інформаційно-вимірювальної техніки і може бути використаний для вібродіагностики обертових механізмів різноманітних об'єктів, машин і агрегатів, зокрема, турбін теплоелектростанцій, компресорних станцій, підземних магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, обертових механізмів підйомних кранів тощо.

Вібромеханічний стенд

Патент
на винахід

103105

Р.М. Юзефович, І.Б. Кравець,

І.Г. Стецько,

П.Б. Дуб,

І.М. Яворський

2013-09-10

Винахід належить до інформаційно-вимірювальної техніки та випробувальної техніки і може бути використаний для вібродіагностики елементів механізмів та вузлів, що обертаються, зокрема валів, встановлених на підшипниках.

 

Відділ №10- (Кількість ОПІВ: 6)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Фотоелектрохімічний шаруватий інтеркальований воднем елемент для перетворення сонячної енергії

Патент
на корисну модель

55785

О.О. Балицький, С.А. Грищенко

2010-12-27

Корисна модель належить до області напівпровідникової електроніки та електротехніки і може бути використана для перетворення сонячної енергії у хімічну енергію і накопичення водню в міжшаровому просторі структур на основі моноселеніду галію.

Стенд для оцінки міцності та руйнування труб під внутрішнім тиском газоподібних середовищ

Патент
на корисну модель

57275

І.М. Дмитрах, О.Л. Лутицький,

Р.І. Вовк,

О.З. Студент,

О.Л. Білий

2011-02-25

Корисна модель належить до засобів дослідної техніки в галузі міцності та характеру руйнування тонкостійних труб (h/D ≤ 0,03, де h i D товщина стінки і діаметр труби) при наявності концентратора.

Шарувате інтеркальоване воднем тверде мастило

Патент
на корисну модель

59115

О.О. Балицький,

О.Б. Вус,

Я. Еліаш

2011-05-10

Корисна модель належить до області двигунобудування та електротехніки і може бути використана для полегшення проковзування контактуючих пар, що працюють у водні (зокрема у водневих двигунах та генераторах, що охолоджуються воднем) шляхом його локалізації в міжшаровому просторі шаруватого твердого додатку до мастила (легованого свинцем моноселеніду галію, в якому послаблені звязки між шарами, вздовж яких відбувається легке сколювання).

Спосіб підвищення жорсткості полімерних труб та конструкцій з стільниковою стінкою

Патент
на корисну модель

80531

М.Г. Стащук,

М.І. Дорош,

Л.М. Іваницька

2013-06-10

Корисна модель належить до проектування і виготовлення полімерних труб і конструкцій з порожнинною (стільниковою) будовою стінки для водопостачання, зберігання технологічного середовища та його відведення.

Концентрат змащувально-охолоджуючої рідини для механічної обробки високоміцних металів

Патент
на корисну модель

89417

О.І. Балицький, М.Р. Гаврилюк, Р.М. Дев'яткін,

І.Р. Федусів

2014-04-25

Корисна модель належить до галузі обробки металу різанням, а саме до змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР)для механічної обробки металів і з цією метою може бути використана на металообробних підприємствах, в енергетичному машинобудуванні.

Лабораторний газовий редуктор для безперервної подачі газу в лабораторних процесах

Патент
на корисну модель

95894

О.Л. Лутицький,

І.М. Дмитрах,

Р.А. Барна

2015-01-12

Корисна модель належить до устаткування, яке використовується в лабораторних технологічних процесах, при умовах коли подача газу до об'єкта споживання повинна відбуватися під постійним тиском, бути безперервною і необмеженою у часі.

 

Відділ № 11- (Кількість ОПІВ: 4)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття

Патент
на корисну модель

78503

В.І. Похмурський,

І.М. Зінь,

А.Р. Киця,

Л.М. Білий,

С.А. Корній,

Я.І. Зінь,

О.П. Хлопик

2013-03-25

Корисна модель належить до вибору складу лакофарбових грунтувальних композицій для захисту від корозії сталевих виробів, трубопроводів і металоконструкцій.

Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку

Патент
на корисну модель

78529

В.І. Похмурський, А.Р. Киця,

І.М. Зінь,

Л.І. Базиляк,

С.А. Корній,

Ю.М. Гринда

2013-03-25

Корисна модель належить до лакофарбової промисловості, а саме до вибору способу отримання нанорозмірних матеріалів на основі фосфату цинку з метою їх використання як пігментів з антикорозійними властивостями для лакофарбових грунтувальних композицій при захисті від атмосферної корозії сталевих виробів та металоконструкцій.

Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу

Патент
на корисну модель

81047

В.І. Похмурський,

І.М. Зінь,

А.І. Кондир,

О.П. Хлопик

2013-06-25

Корисна модель належить до проблеми захисту від корозії свіжоутворених металевих поверхонь, а саме експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на металів, наприклад, під час його трибокорозії, корозійної втоми або корозійного розтріскування.

Машина для дослідження процесів тертя і зношування матеріалів без мащення у вакуумі і газових середовищах

Патент
на корисну модель

78616

Похмурський В.І.,

Арендар Л.А.,

Рудковський Є.М., Широков О.В.,

Винар В.А.,

Хлопик О.П.,

Василів Х.Б.,

Рацька Н.Б

2013-03-25

Корисна модель належить до засобів дослідної техніки, в тому числі для дослідження фізико-механічних характеристик при терті та зношуванні.

 

Відділ № 12- (Кількість ОПІВ: 7)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини

Патент
на корисну модель

72303

Я.Л. Іваницький, Ю.В. Мольков, С.Т. Штаюра, Т.М. Ленковський, П.С. Кунь

2012-08-10

Спосіб застосовується в експериментальній механіці і може бути використаний для визначення напружень біля вершини тріщини та конструктивних концентраторів напружень у пластичних металічних матеріалах за різних силових схем навантаження.

Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску

Патент
на корисну модель

73394

Я.Л. Іваницький, Р.Б. Костів,

С.Т. Штаюра,

І.А. Вергун

2012-09-25

Корисна модель належить до експериментальної техніки і може бути використана для визначення напружено-деформованого стану матеріалу біля вершини тріщини, ступеня водневої деградації, статичної тріщиностійкості за поздовжнього зсуву, довготривалої міцності та повзучості матеріалу у водні за тиску 10 МПа.

Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку

Патент
на корисну модель

73715

Я.Л. Іваницький, С.Т. Штаюра, Т.М. Ленковський, Ю.В. Мольков, Ю.І. Квашнєвський

2012-10-10

Корисна модель належить до експериментальної механіки і може бути використана для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості матеріалів за поперечного зсуву.

Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату

Патент
на корисну модель

73726

Я.Л. Іваницький, І.А. Вергун,

С.Т. Штаюра,

Р.Б. Костів

2012-10-10

Корисна модель належить до експериментальної техніки і може бути застосована для визначення тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату та зварного стикового з'єднання.

Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву

Патент
на корисну модель

74163

Я.Л. Іваницький, Т.М. Ленковський, С.Т. Штаюра, Ю.В. Мольков

2012-10-25

Корисна модель належить до експериментальної механіки руйнування і може бути використана для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості матеріалів за циклічного навантаження поперечним зсувом.

Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини

Патент
на корисну модель

75019

Я.Л. Іваницький, Ю.В. Мольков, С.Т. Штаюра, Т.М. Ленковський, Ю.І. Квашнєвський

2012-11-26

Корисна модель належить до експериментальної техніки і може бути застосована при випробуваннях плоских зразків, виготовлених з листових матеріалів, а також компактних та балкових зразків з плоскими бічними поверхнями для вимірювання деформації в напрямку нормалі до поверхні зразка у зоні перед вершиною тріщини, де у процесі навантаження утворюється западина.

Комп’ютерна програма «Програма розрахунку концентрації водню в плоских елементах конструкцій за дії силових навантажень»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

58212

В.М. Бойко,

Я.Л. Іваницький,

О.В. Гембара,

О.Я. Чепіль

 

2015-01-22

Програма призначена для розрахунку за допомогою методу скінченних елементів концентрації  водню з урахуванням напружено-деформованого стану у плоских елементах конструкцій. Може бути використана на об’єктах теплоенергетики.

 

Відділ № 13- (Кількість ОПІВ: 5)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб формування анізотропної дрібнозернистої структури порошків сплавів системи Sm-Co помелом їх у водні

Патент
на винахід

96811

І.І. Булик,

В.В. Панасюк,

А.М. Тростянчин

2011-12-12

Винахід стосується виготовлення магнітних порошків на основі системи самарій-кобальт (Sm-Co). Детальніше, спосіб стосується виготовлення порошків феромагнітних сплавів системи Sm-Co з високодисперсною анізотропною структурою.

Спосіб формування анізотропної дрібнозернистої структури порошків сплавів системи Som-Co воднево-вакуумним термічним оброблянням

Патент
на винахід

96810

І.І. Булик,

В.В. Панасюк,

А.М. Тростянчин

2011-12-12

Винахід стосується одержання магнітних порошків на основі системи самарій-кобальт (Sm-Co). Детальніше, спосіб стосується виготовлення порошків феромагнітних сплавів системи Sm-Co з високодисперсною анізотропною структурою.

Спосіб гідрування, диспропорціонування, десорбування, рекомбінування (ГДДР) під низьким тиском водню для формування анізотропної дрібнозеренної структури порошків сплавів системи Sm-Co та отримання порошків з такою структурою

Патент
на винахід

102899

І.І. Булик, А.М. Тростянчин, В.М. Дмитришин, П.Я. Лютий

2013-08-27

Винахід належить до галузі металургії, а саме до способу виготовлення сталих магнітів на основі сплавів системи самарій-кобальт (Sm-Co), і може бути використаний для отримання магнітних порошків з високодисперсною анізотропною структурою та для формування високодисперсної анізотропної структури у порошках таких сплавів.

Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B

Патент
на винахід

106651

І.І. Булик,

А.М. Тростянчин,

П.Я. Лютий,

В.В. Бурховецький

2014-09-25

Винахід належить до галузі порошкової металургії, а саме - до способу виготовлення сталих магнітів на основі сплавів системи неодим-залізо-бор (Nd-Fe-B) і може бути використаний для отримання магнітних порошків з високодисперсною анізотропною мікроструктурою та для формування високодисперсної анізотропної структури у порошках таких сплавів.

Спосіб отримання композитних воденьакумулюючих матеріалів на основі магнію

Патент
на корисну модель

94810

І.Ю. Завалій,

Р.В. Денис,

В.В. Березовець,

О.Б. Рябов,

П.Я. Лютий

2014-12-10

Корисна модель належить до способу виробництва матеріалів для зберігання водню, а саме виготовлення композитних матеріалів на основі легких елементів або сполук на їх основі, та може бути використана для отримання матеріалів для ефективного зберігання та транспортування водню.

 

Відділ № 14- (Кількість ОПІВ: 5)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Порошковий дріт для одержання зносостійких електродугових покриттів

Патент
на корисну модель

40721

В.І. Похмурський, М.М. Студент, Ю.В. Дзьоба,

І.Й. Сидорак

2009-04-27

Корисна модель відноситься до області одержання газотермічних покрить електродуговим напиленням.

Порошковий дріт для одержання дисперснозміцнених електродугових покриттів

Патент
на корисну модель

40722

В.І. Похмурський, М.М. Студент, Г.В. Похмурська

2009-04-27

Корисна модель відноситься до області одержання газотермічних покрить електродуговим напиленням

Порошковий дріт для одержання дисперснозміцнених електродугових покриттів

Патент
на корисну модель

40723

М.М. Студент, Г.В. Похмурська, Я.Я. Сірак, В.М. Гвоздецький

2009-04-27

Корисна модель відноситься до області одержання газотермічних покрить електродуговим напиленням.

Спосіб одержання композиційних електродугових покриттів

Патент
на корисну модель

71985

В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Гвоздецький, Т.Р. Ступницький, Я.Я. Сірак

2012-08-10

Корисна модель належить до області одержання композиційних газотермічних покриттів, отриманих шляхом електродугового напилення покриттів із двох різнорідних дротів, і може бути використана для підвищення зносостійкості деталей машин.

Порошковий дріт для напилення електродугових корозійностійких та зносостійких покриттів

Патент
на корисну модель

86205

В.І. Похмурський, М.М. Студент, Т.Р. Ступницький, В.М. Гвоздецький

2013-12-25

Корисна модель належить до області одержання газотермічних покриттів електродуговим напиленням.

 

Відділ № 15- (Кількість ОПІВ: 2)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів

Патент
на корисну модель

53075

В.М. Федірко,

О.І. Яськів,

І.М. Погрелюк, Р.В. Проскурняк, О.В. Самборський

2010-09-27

Корисна модель відноситься до хіміко-термічної обробки, зокрема, до процесу насичення титанових сплавів з багатокомпонентних середовищ, які містять активні складники як у газовому, так і в порошкоподібному стані, і може знайти застосування в машинобудуванні, авіаційній та хімічній промисловості для виробів, що підлягають дії корозійно-механічних навантажень.

Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів

Патент
на корисну модель

62404

В.М. Федірко,

А.Т. Пічугін, О.Г. Лук'яненко,

В.С. Труш

2011-08-25

Корисна модель належить до хіміко-термічної обробки, зокрема, до регламентованого твердорозчинного зміцнення поверхні титанових сплавів термодифузійним насиченням зі статичної кисневмісної газової реакційної суміші з заданим парціальним тиском кисню і може знайти застосування в машинобудівній, авіаційній, космічній та інших галузях промисловості для виробів, що експлуатуються за дії циклічних та тривалих статичних навантажень.

 

Відділ № 16- (Кількість ОПІВ: 3)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Імпульсно-динамічний спосіб оцінки ступеня корозійно-механічного пошкодження

Патент
на корисну модель

46156

В.І. Похмурський, М.С. Хома,

О.Г. Архипов,

В.А. Борисенко,

Г.В. Ліпко,

О.В. Зінченко,

О.Г. Боярчук, Д.О. Ковальов

2009-12-10

Корисна модель відноситься до області електромеханічних випробувань, зокрема до методики дослідження кінетики втомного і корозійного руйнування і може бути використана в різних галузях промисловості, наприклад в хімічній і нафтохімічній промисловості.

Імпульсний спосіб

Патент
на корисну модель

55489

В.І. Похмурський, М.С. Хома,

П.О. Архипов, Д.О. Ковальов, О.Г. Боярчук, В.В. Євсюков, О.І. Шаповалов

2010-12-10

Корисна модель відноситься до області електромеханічних досліджень, зокрема до методики дослідження кінетики втомного і корозійного руйнування на основі автоматичного моніторингу та може бути використана в різних галузях промисловості, наприклад, в хімічній і нафтохімічній.

Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у агресивних середовищах

Патент
на корисну модель

96715

М.С. Хома,

М.Р. Чучман,

Б.М. Дацко,

Г.В. Чумало

2015-02-10

Корисна модель належить до випробувальної техніки, призначена для корозійних випробувань матеріалів в агресивних середовищах рідинної та парогазової фази при температурах від 298К до 393К, тиску 5 МПа.

 

Відділ № 17- (Кількість ОПІВ: 8)

Назва ОПІВ

Найменування охоронного документа, що підтверджує майнові права на ОПІВ

Номер

Автори

Дата виникнен-ня права

Короткий опис

Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів

Патент
на винахід

101424

О.П. Осташ,

В.М. Учанін,

І.М. Андрейко,

Ю.В. Головатюк

2013-03-25

Винахід належить до неруйнівного контролю матеріалів елементів конструкцій довготривалої експлуатації. Визначення зміни структури і механічних параметрів дозволить прогнозувати залишковий ресурс конструкцій в авіації, енергетиці, хімічній промисловості тощо.

Спосіб обробки NiO-вмісних анодів твердооксидної паливної комірки

Патент
на корисну модель

78992

Б.Д. Василів,

О.П. Осташ,

В.Я. Подгурська, О.Д. Васильєв

2013-04-10

Корисна модель належить до методів виготовлення паливних елементів з твердими електролітами, зокрема металокерамічних анодів, і може бути використаний для отримання стійкої до відновлювально-окиснювального циклічного впливу структури NiO-вмісного анода твердооксидної паливної комірки.

Накладний вихрострумовий перетворювач

Патент
на винахід

102585

В.М. Учанін

 

2013-07-25

Винахід належить до засобів вихрострумового контролю і може бути використаний для дефектоскопії виробів із конструкційних матеріалів в авіації, енергетиці, транспорті, нафтогазовій і хімічній промисловості тощо.

Спосіб експлуатаційного моніторингу напружено-деформованого стану суднових конструкцій

Патент
на корисну модель

82808

В.М. Учанін

2013-08-12

Корисна модель належить до методів визначення технічного стану, зокрема напружено-деформованого стану конструкції суден, і може бути використана для моніторингу несучих елементів суднових конструкцій в умовах їх експлуатації.

Вихрострумовий спосіб визначення ступеня локальної деградації конструкційних матеріалів під час довготривалої експлуатації

Патент
на винахід

106168

О.П. Осташ,

І.М. Андрейко,

Ю.В. Головатюк,

Л.Б. Ковальчук

2014-07-25

Винахід належить до методів вихрострумового контролю елементів конструкцій довготривалої експлуатації з метою визначення ступеня структурно-механічної деградації матеріалу. Це дозволить прогнозувати залишковий ресурс конструкцій під час експлуатації в авації, енергетиці, хімічній промисловості тощо.

Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей

Патент
на винахід

106836

О.П. Осташ,

І.М. Андрейко,

В.В. Кулик

2014-10-10

Винахід належить до способів оцінювання роботоздатності колісних сталей.

Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів

Патент
на винахід

106837

О.П. Осташ,

Р.В. Чепіль,

О.В. Вольдемаров,

П.В. Гладиш

2014-10-10

Винахід належить до неруйнівного контролю технічного стану елементів обладнання енергетичного устаткування, зокрема може бути використаний для оцінювання залишкового ресурсу згинів парогонів теплових електростанцій після тривалої експлуатації.

Жаростійкий матеріал для паливних комірок

Патент
на корисну модель

94545

О.П. Осташ,

Т.О. Пріхна,

А.Д. Івасишин,

В.Я. Подгурська,

Т.В. Басюк,

О.Д. Васильєв,

Є.М. Бродніковський

2014-11-25

Корисна модель належить до матеріалів для виготовлення конструктивних елементів (інтерконектів), які з'єднують елементарні твердооксидні паливні комірки (анод - твердий електроліт - катод) у блоки.

 

 

 

Powered by CuteNews