ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Переносний оптико-цифровий спекл-корелятор

Оптико-цифровий спекл-корелятор (ОЦСК) призначений для неруйнівного контролю металевих поверхонь.

Корелятор реалізує оригінальну методику оцінки тріщиностійкості та залишкового ресурсу елементів конструкцій, має широкий діапазон вимірюваних переміщень від 1 до 1000 мкм, автоматичне керування режимом циклічного навантаження і реєстрації.

Вартість пристрою на порядок нижча порівняно з відомими аналогами.

Компактність пристрою, виконаного у переносному варіанті, дає змогу легко його пристосувати до реальних об'єктів контролю.

 

 

 

Зовнішній вигляд ОЦСК

Установка для дослідження пружно-пластичних деформацій біля концентраторів напружень в трубчатих елементах конструкцій

 

 

Розподіл напружень, отриманий за допомогою ОЦСК для вершини тріщиноподібного дефекта

Ділянка труби з тріщиноподібним дефектом

 

Додаткова інформація за адресою:

Фізико-механічний інститут НАН України

79060, Львів, вул. Наукова, 5, оф. 75а

тел.: (032)229-65-75; (050)505-26-83

е mail: zalisko@ipm.lviv.ua