ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Радіотелеметрична система акустико-емісійного моніторингу

Розроблена фахівцями ФМІ ім. Г.В. Карпенка телеметрична АЕ-система дає можливість безперервно контролювати стан конструкцій чи обладнання, що працюють в умовах дії шкідливих та вибуховонебезпечних середовищ, з одночасним підвищенням оперативності та якості діагностування (Патент України № 100073).

Система використана для моніторингу нафтопомпувальних станцій “Дрогобич” та “Карпати” Львівської філії “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ВАТ “Укртранснафта” і показала високу надійність в експлуатації та ефективність технічного діагностування за сигналами АЕ.

Розробка вирізняється швидким розгортанням на висотних та важкодоступних об’єктах діагностування і у польових умовах випробувань. Вона значно простіша і набагато дешевша з точки зору нарощування кількості каналів, суттєво підвищує безвідмовну роботу вимірювальних каналів (усунуто ланки дротового зв’язку) тощо.

Технічні характеристики телеметричної АЕ-системи відповідають сучас­ним світовим аналогам як за рівнем технічних характеристик, так і за прог­рам­ним забезпеченням, а саме:

  1. коефіцієнт підсилення попереднього підсилювача – 35 дБ;
  2. максимальний коефіцієнт підсилення логарифмічного підсилювача – 92 дБ;
  3. частота дискретизації сигналу АЕ – 0,5 MГц;
  4. розрядність АЦП каналу АЕ – 8;
  5. похибка вимірювання моменту приходу сигналу АЕ в каналах – 4 мкс;
  6. об’єм пакету даних ПППМ – 1024 байт;
  7. час передачі пакетів даних чотирьох ПППМ – 2 с;
  8. величина інтервалу часу відбору інформації АЕ в ПППМ – до 2 с;
  9. час неперервної роботи ПППМ – 12 год.

Радіотелеметричну систему акустико-емісійного моніторингу можна без особливих капіталовкладень запровадити у серійне виробництво в Україні, що дозволить підвищити ефективність моніто­рингу та діагностування виробів і споруд, особливо об’єктів тривалої екс­плуата­ції та підвищеної небезпеки, а відтак ефективно побудувати єдину мере­жу GPRS чи Internet-збирання інформації.

Детальніше із розробками фахівців Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка ознайомтесь у "Каталозі" та на сайті Інституту.