Відділ № 14
Поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів

Кредо відділу: Створення нових електродних матеріалів для поверхневого зміцнення і захисту конструкційних матеріалів наплавленням, газотермічним напиленням і плазмоелектролітним синтезом покриттів; встановлення механізмів формування покриттів та закономірностей їх структури на фізико-механічні та трибологічні характеристики у технологічних середовищах.
Основні напрямки досліджень: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів; спект­ральний і термодинамічний аналізи реакцій синтезу поверхневих шарів; електрохімічні методи; аналіз механічних та трибологічних властивостей покриттів. Галузі застосування результатів. Машинобудування, гірничодобувна галузь, теплова енергетика, транспорт, харчо­пере­робна промисловість, поліграфія, легка промисловість.

Склад відділу:

Студент
Михайло Михайлович
в.о. завідуючого відділу
108 ГК
36-48
 
Гвоздецький
Володимир Михайлович
старший науковий співробітник
109-ГК
32-72
Ступницький
Тарас Романович
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-72
Веселівська
Галина Григорівна
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-06
Довгуник
Володимир Миронович
старший науковий співробітник
14-ГК
37-97
Посувайло
Володимир Миколайович
старший науковий співробітник
1 ЛК1
36-20
posuvaylo@ipm.lviv.ua
Чумало
Галина Василівна 
старший науковий співробітник, к.т.н.
36-24
Дзьоба
Юрій Васильович
головний інженер 
14-ГК 
34-48 
37-97
Задорожня
Христина Романівна
пр.інж.
109А–ГК
3772
Сірак 
Ярина Ярославівна  
м.н.с., к.т.н. 
109-ГК  
 32-72  
 
 
Корінь Ярослав Степанович          інж.2к  109А–ГК 3772
Рабик Богдан Іванович                   інженер 1к. 6-ЛК-1 3620
Ковальчук Ігор Васильович           провідний інженер       +380322296797    ihor-kovalchuk@mail.ru

Фотографії продукції, обладнання:

  
       Публікації:
 1. Похмурський В.І., Веселівська Г.Г., Мардаревич Р.С. Особливості кавітаційно-ерозійного руйнування сплаву Д16Т з гальванічним нікелевим та композиційним Ni–B покривами в корозивному середовищі / Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2016. - № 2. Т. 51. - С. 7-13.
 2. Comparison of wear resistance characteristics of oxide and nitride coatings / М.М. Студент, О.С. Калахан, В.М. Посувайло, В.М. Гвоздецький, В.М. Шмирко, Я.Я. Сірак // Problems of tribology. – Т. 77, Вип. 3, 2016/2/12 – C. 54-59.
 3. Г.В. Похмурська, М.М. Студент, А.А. Войтович., О.З. Студент, А.Р. Дзюбик // Влияния високочастотных механических колебаний изделия на структуру и износостойкость наплавленного металла Х10Р4Г2С // Автоматическая сварка № 10, 2016, с 22-27.
 4. Багатошарові вакуумно-плазмові та магнетронне TіN покриття для захисту сталі у середовищах різної агресивност / Калахан О.С., Лакіш О.І., Веселівська Г.Г., Вакуленко К.В. // Каталог інноваційних розробок «Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву». – 26.05.2017. – С. 42.
 5. Розроблення устаткування для електродугової металізації та новітніх витратних матеріалів для нанесення захисних і відновних покриттів на деталі гірничодобувної, транспортної та харчопереробної промисловості // Студент М. М., В.М. Гвоздецький, Т.Р. Ступницький, Ю.В. Дзьоба. ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2017, 13(6): 34-38
 6. Порошковий дріт для напилення електродугових зносостійких та корозійностійких покриттів / Студент М.М., Ступницький Т.Р., Гвоздецький В.М., Сірак Я.Я.// Патент України, №115860, 25.04.2017, бюл. №8
 7. Розпилювальна головка електрометалізатора / Студент М.М., Ступницький Т.Р., Гвоздецький В.М., Сірак Я.Я., Дзьоба Ю.В. // Патент України, №118357, 10.08.2017, бюл. №15
 8. Corrosion Resistance of the Metal Vibration Deposited from Flux-Core Wires Based on the FE–CR–B System / H. V. Pokhmurs’ka, M. M. Student, A. R. Dzyubyk, A. A. Voitovych, O. P. Khlopyk // Materials Science, March 2017, Volume 52, Issue 5, pp 694–699
 9. Gibbs energy calculation of electrolytic plasma channel with inclusions of copper and copper oxide with Al-base / V.M. Posuvailo, M.D. Klapkiv, M.M. Student, H.V. Pokhmurska, Y.Y. Sirak. // IOP: Materials Science and Engineering. 2017. 181, 012045. Р. 157-168.
 10. R. Drehmann  Influence of the size and velocity of the particles on the structure and properties of electric-arc sprayed coatings. R. Drehmann, M. Student, V. Hvozdetskyi, T. Stupnytskyi, V. Posuvailo, H. Pokhmurska // ITSC (International Thermal spray Conference i Exposition) – 2017. – 5283.
 11. Influence of annealing temperature of electric arc coatings from Al-Cu-Mg with oxide-ceramic layer on its corrosion resistance in a synthetic weakly acid rain / V. Posuvailo, M. Student, H.Veselivska, Y. Sirak, K. Zadorozhna // 6- th  International  Conference  on Corrosion Mitigation and Surface Protection Technologies, 11-14 December 2017, Sharm El Sheikh, Egypt.
 12. The influence of size and speed of drops on the structure and properties of electric-ARC sprayed coatings / H. Pokhmurs’ka, M. Student, V. Hvozdetskyi, T. Stupnytskyi, V. Posuvailo // Proceedings of the International Thermal Spray Conference. 2017 – P. 1031-1035.
 13. Навчальний посібник – 1 («Газотермічні покриття» Г.В. Похмурська, М.М. Студент, В.М., В.І.Похмурський © Навчальний посібник, 180 с. 2017 © Видавництво “Простір-М”, 2018)
 14. Монографій – 1 (Монографія:  «Багатофункціональні електродугові покриття» М.М. Студент, Г.В. Похмурська, В.М. Гвоздецький, Т.Р. Ступницький, В.М. Посувайло, С.І. Маркович © Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ, 350 с. 2018 © Видавництво “Простір-М”, 2018)
 15. М.М.Студент, Г.В.Похмурська, Х.Р.Задорожна. Структура та зносо­тривкість покривів VC–FeCr та VC–FeCrCo, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням / Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – 54, № 1. – С.31-38.
 16. Вплив товщини плазмоелектролітного покриття на корозійну тривкість сплаву Д16 / В.Посувайло, І.Івасенко, Г.Весе­лів­ська, Я.Сірак, Ю.Коваль, Ю. Дзьоба. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2018. Спец. вип. №12. С.139-143.
 17. V.М. Posuvailo. Investigation of the Emission Spectra of Electrolytic Plasma During the Synthesis of Oxide-Ceramic Coatings on D16 and AD33 Alloys / Materials Science. – 2018. – 54, №1. – Р. 124-129.
 18. Influence of hydrogen sulfide on the equipment for Oil and Gas industry/ Hanna Pоkhmurska, Halyna Chumalo, Mykhailo Student, Bohdan Datsko, Yevhen Kharchenko // Eurocorr 18, 9-13 September, 2018, Krakow, Poland. Oil and Gas Industry section, № 120655.
 19. Estimation of the Distribution of Inclusions and Defects in Lazer-modified and Plasma Electrolytic Oxidation Coatings on Aluminium Alloys / I. Ivasenko, H. Zadorozhna, V. Posuvailo, V. Vynar, M. Student, I. Kovalchuk // 13th National conference on Laser Processing (NCLP2018) & 2nd Collaborative Innovation International Forum on Laser Hybrid Manufacturing (LHM2018). – November 2018. Abstract. – 221-222.
Партнери:
 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 3. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 4. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 5. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 6. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 7. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 8. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 9. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 10. м. Львів.