ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 8
Методів та систем дистанційного зондування

Кредо відділу: розроблення методів та систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією впливу природних та антропогенних факторів.

Наукове кредо лабораторії “Радіоастрономічних досліджень” на базі радіотелескопу УРАН-3 (керівник к.т.н. О.Л. Івантишин) – розроблення засобів та інформаційних технологій для дослідження космічного випромінювання у широкій смузі частот та стану сонячної активності і прогнозу її впливу на процес життєдіяльності людини на базі радіотелескопу декаметрового діапазону УРАН-3.
Основні напрямки досліджень:

 1. дистанційне зондування;
 2. цифрова обробка та розпізнавання зображень;
 3. тривимірна реконструкція;
 4. грід-технології;
 5. екологічний моніторинг;

Склад відділу:

  Русин
  Богдан Павлович
  Завідувач відділу,
  доктор техн. наук,  проф.      
  +38(032)296113, 2634109  
 
Кошовий 
Володимир Вікторович
провідний науковий співробітник, 
к.т.н.,  с.н.с.
+38(032)296746  
Варецький 
Ярема Юрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н.    
+38(032)296530  
Горбань
Ігор Миронович
в.о. старший науковий співробітник  
+38(032)296732  
Косаревич
Ростислав Ярославович 
старший науковий співробітник
к.т.н.,с.н.с.  
+38(032)296530  
 
Романишин 
Ігор Михайлович 
старший науковий співробітник
к.т.н.,  с.н.с. 
+38(032)296500  
Івантишин
Олег Любомирович
завідувач. лабораторії
к.т.н. 
+38(032)296874    
 

Капшій Олег Вірославович   науковий співробітник,  к.т.н.        38(032)296530    okapshiy@ipm.lviv.ua

Альохіна Ольга Володимирівна    молодший науковий співробітник        38(032)296518    alokhina@ipm.lviv.ua

Лисак Юрій Васильович    молодший науковий співробітник, к.т.н.        38(032)296530    ylysak@ipm.lviv.ua

Луцик Олексій Андрійович    молодший науковий співробітник, к.т.н.        38(032)296530    olutsyk@ipm.lviv.ua

Піць Наталія Андріївна    в.о. молодший науковий співробітник        38(032)296518    nataliapits2007@yandex.ru

Похмурський Андрій Юрійович    в.о. молодший науковий співробітник , к.т.н.        38(032)296530    pohmur@ipm.lviv.ua

Романишин  Ростислав Ігорович    молодший науковий співробітник  .        38(032)296500    rostykromanyshyn@gmail.com

Торська Роксана Володимирівна    молодший науковий співробітник          38(032)296530    roxana.torska@gmail.com

Мельник Мирослав Михайлович    головний інженер            melnyk@ipm.lviv.ua

Курсіш Ірина Йосифівна    провідний інженер            kursish@ipm.lviv.ua

Козловський Тарас Михайлович    інженер-програміст  І кат.            taras_lvivskyy@mail.ru

Корусь Микола Миколайович    інженер І кат.            nikkor2005@rambler.ru

Петрів Христина Осипівна    інженер I кат.            petriv.khrystyna@gmail.com

Івченко Дарія Вікторівна    інженер ІІ кат.            divchenko@ ipm.lviv.ua

Статкевич Галина Миколаївна    інженер  ІІ кат.             

Іванюк Віталій Григорович    інженер            

Івасіків Ольга Володимирівна    інженер            

Обух Юрій Володимирович    інженер             

Яців В.Б.    інженер            

Болотний Богдан Йосифович    фрезерувальник  6 р.           

Лозинський Андрій Богданович.    м.н.с.        38(032)296874    lozynsky@ipm.lviv.ua

Харченко Борис Семенович    головний інженер        2296874    dep34@ipm.lviv.ua

Заведій Анатолій Михайлович    провідний інженер            zawa@ipm.lviv.ua

Ногач Роман Тадейович    інженер І кат.            r.t.nogach@isr.lviv.ua

Каратаєва Лариса Михайлівна    інженер І кат.            karat@isr.lviv.ua

Шарамага Роман Васильович    інженер І кат.            sharamaga@ipm.lviv.ua

Верчук Валентин Іванович    технік  І кат.            

Пилиповець Микола Адамович    технік  ІI кат.            

Публікації:
 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
Партнери:
 1. Інститут кібернетики НАН України (Київ);
 2. Інститут системних досліджень (Варшава, Польща);
 3. Університет безпеки життєдіяльності (Львів);
 4. Інститут моніторингу медіа (Варшава, Польща);
 5. Інститут космічних досліджень НАН України (Київ);
 6. Швацький національний природній парк (Шацьк);
 7. Брестський державний технічний університет (Брест, Білорусія);
 8. Інститут технологій (Дубніца, Словаччина);
 9. Бранденбурзький технічний університет (Котбус, Німеччина);
 10. Хемніцький технічний університет (Хемніц, Німеччина);
 11. ДНВП “Конекс” (Львів);

 

Powered by CuteNews