ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 6
Електрофізичних методів неруйнівного контролю

Кредо відділу: дослідження інформативних ознак електромагнітного поля та розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій.
Основні напрямки досліджень:

 • Інформативні характеристики електромагнітного поля кусково однорідних середовищ та конструкцій.
 • Фізика поверхневих явищ протикорозійного захисту металу в агресивному середовищі.
 • Електрофізичні методи і засоби вимірювань, неруйнівного контролю параметрів та діагностування технічного стану підземних трубопроводів, металоконструкцій.
 • Вихрострумові і магнітні методи неруйнівного контролю і діагностики.

Склад відділу:

Джала
Роман Михайлович
Завідувач відділу
Доктор техн. наук.,
к. ф.-м. н., Ст.н.с.
сл.3 709, +38(032)296 709,
+38(032)2633533 ;
моб. +38(067)3713485,
066 8274923
 
Юзевич
Володимир Миколайович
Провідний науковий співробітник,
д. ф.-м.н., проф.
сл. +38(032)296 709, 3 360
моб. +38(097) 3444886
Учанін Валентин
Миколайович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
сл. 3-166,
моб. +38(067)9998834
Івасів
Ігор Богданович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
сл.3 360,
моб. +38(050)3711612
 
Вербенець
Богдан Ярославович
науковий співробітник,
к.т.н.  
сл. 3 591,
моб. +38(067)7122516
Підгірняк
Ярослав Євстахович
науковий співробітник,
к.т.н.
сл. 3 760,
моб. +38(097)5473234.
 

Мельник Мар’ян Ігорович.                молодший науковий співробітник,               сл. 3 591,   моб. +38(096)7445934             Maryan.mi@gmail.com

Семенюк Оксана Миколаївна           провідний інженер           сл. 3 248,   3 332  моб. +38(096)5727764           semenjuk@ipm.lviv.ua

Горбунов Володимир Васильович    інженер. І к. ,к. т. н.    сл. 3 166,   моб.                                   uchanin@ipm.lviv.ua

Кириченко Ірина Іванівна                 інженер   ІІ к.              сл. 3 166,   моб.    

Луцик Оксана  Андріївна                 інженер   І к.               сл. 3 248,   моб. +38(067)9865714           loksan@ipm.lviv.ua

Червінка Людмила Євгенівна          інженер  І к.                сл. 3 360,   моб. +38(097)3234066          luda.chervin@googlemail.com

Червінка Орест Олександрович       інженер   І к.              сл. 3 360,    моб. +38(067)1785489    

Фотографії продукції, обладнання:

Апаратура для діагностичних обстежень і

контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів (ПТ).

Безконтактні вимірювачі струмів та глибини залягання ПТ БВС-1 і БВС-2:

2 частоти, пам’ять, інтерфейс для ПК, система GPS, три режими пошуку осі.

 

Малогабаритні МГВ-06 і МГП для визначення місця, глибини залягання підземного трубопроводу та контролю електрохімічного захисту від корозії.

Апаратура МГП для для визначення місця та вимірювань глибини залягання ПТ і електричних потенціалів (3 в 1), визначення географічних координат GPS, з пам’яттю і інтерфейсом для передачі масивів вимірюваної інформації у комп’ютер для документування і подальшого опрацювання.

 

 

Портативні прилади типу ОРТ для визначення розміщення ПТ

(пошуку місця, напряму, оцінки глибини залягання струмопроводу)
та дистанційного контролю роботи УКЗ.

 

 

Портативні прилади ОРТ+В та ОРТ+В2

для безконтактного визначення розміщення трубопроводів (ОРТ)

та контактних вимірювань електричних потенціалів (2 в 1).

 

ВП-2 портативний вимірювач електричного потенціалу (і комплект)

для контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) від корозії

 

Портативний ВОЗ для вимірювань опору заземлення та питомого опору ґрунту у зоні електромагнітних завад.

 

Цифрові прилади ВПП для вимірювань постійних і змінніх електричних напруг та визначення поляризаційного потенціалу.

ВПП-М з визначником географічних координат GPS,

з пам’яттю та інтерфейсом.

 

Безконтактні обстеження апаратурою безконтактних вимірювань струмів БВС-2 магістральних газопроводів

Івацевичі-Долина ІІ, Опари-Угерсько, Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 

а) б)

Контроль приладами ОРТ+В, МГП та ВПП потенціалів

електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів:

а – МГП на магістральному газопроводі Івацевичі-Долина ІІ,

б) – ВПП на підземному газопроводі відгалуження Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 

Вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання

 

Використання вихрострумового перетворювача

для контролю обшивки фюзеляжу


Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 3.03Н
 

Використання вихрострумового дефектоскопу ВД 3.03 Н для контролю: обшивки крила літака АН-12, авіаційних коліс, вузлів літака БОЇНГ 747.

 

Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 4.01 Н

і використання ВД 4.01 Н для контролю лопаток турбін

 
         Публікації:
 1. Джала Р. М., Вербенець Б. Я. Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів // Фіз.-хім. маханіка матеріалів.– 2011.– Том 47, № 2. – С. 117-125. R. Dzhala, B. Verbenets.  Electromagnetic method and procedures of nondestructive inspection of the corrosion protection of underground pipelines // Materials Science: Volume 47, Issue 2 (2011), Page 245-254
 2. Електрохімічний захист підземного трубопроводу в зоні впливу ліній електропередач / Роман Джала,  Богдан Вербенець,  Олег Винник,  Юрій Гужов, Роман Савула, Мар’ян Мельник // ФХММ. Спецвипуск № 8: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2010. Т. 2. – С. 498-503.  
 3. Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля / Р. М. Джала,  В. Р. Джала, Б. Я. Вербенець, О. М Семенюк // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – № 1 (28). – С. 33-40.
 4. Джала Р.М. Методологія і апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів / Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, Я.Є. Підгірняк, М.І. Мельник, О.О. Червінка, // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. - К.: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ – 2012. – С. 66-71.
 5. Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, М.І. Мельник.  Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі // Відбір і обробка інформації. Вип. 38 (114), 2013 – С. 82-85.
 6. Джала Р.М., Юзевич В.М. Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища // Методи та прилади контролю якості. №1(30) – 2013 – С. 98-101.  
 7. Джала Р.М. Вимірювач електричного поля трубопроводу / Р.М. Джала, В.Й. Глемба, Я.Є. Підгірняк, О.М. Семенюк // Системи контролю навколишнього середовища – 2013 – Севастополь: МГІ НАН України, 2013. – 4 с.
 8. Джала Р.М. Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики і дефектоскопії // Відбір і обробка інформації. – Вип. 40 (116), 2014. – С. 73-91. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy.
 9. Джала Р. М., Савула С. Ф., Юзевич В. М. Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском // Методи та прилади контролю якості, 2014 – № 4 (33). – С. 123-126 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/metody_2014_2_17.pdf.
 10. Valentin Uchanin, Vladimir Najda. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edited by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145-164 (424).
 11. Учанін В.М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання – Львів: Сполом, 2013. – 268 с.
Патенти:
 1. Патент 94798 UA. МПК G01R19/08, C23F13/02. Спосіб визначення густини струму захисту від корозії на ділянці підземного трубопроводу / Джала Р.М. / Заявка а2009 09872.– Опубл.10.06.2011. Бюл. № 11.
 2. Патент 61690. МПК G01V 3/08. Спосіб визначення розміщення струмопровідної комунікації/ Джала Р.М./ № u201100203 Заяв.05.01.2011.– Опубл. 25.07.2011. Бюл. № 14.
 3. Патент 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявлено 26.01.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 4. Патент UA 95140 U. МПК G 01R 29/12 (2006/01). “Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті” / Р.М. Джала, Я. Є. Підгірняк, М. І. Мельник, О. М. Семенюк / ФМІ НАН України: – Заявка u 2014 07390 – Подано 01.07.2014 – Опубл.10.12.2014, Бюл.№ 23.
 5. Патент 95895 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка u 2014 08202 подано 21.07.2014. – Опубліковано 12.01.2015, Бюл.№ 1.
 6. Патент 108724 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка а 2014 08192 подано 21.07.2014. – Опубліковано 25.05.2015, Бюл.№ 10.
 7. Патент на винахід 77831 Україна, МПК (2006) С23F 13/00, G01R 19/14. Пристрій захисту від корозії підземного трубопроводу в зоні впливу високої напруги діній електропередач / Джала Р.М., Беккер В.М., Савула С.Ф., Гужов Ю.П., Вербенець Б.Я., Винник О.Й. (Україна) / ФМІ НАНУ, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». - № а200500783; Заявл. 28.01.2005; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 7 с.
 8. Пат. 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявл. 26.01.2010 ; Позитивне рішення 08.06.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 9. Пат. 98206 України, МПК G01N27/90. Спосіб вимірювання електропровідності немагнітних матеріалів / В.М. Учанін (Україна); Заявл. 30.08.2010; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 28. – 5 с.
 10. Пат. № 101424 України, МПК G01N27/90. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О.П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк (Україна); № а 2011 09412; Заявл. 27.07.2011; Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. – 6 с.
 11. Пат. 105072 України, МПК G01N27/90. / Спосіб визначення ефективності вихрострумових перетворювачів / В.М. Учанін (Україна). - № а 2012 06173; Заявл. 22.05.2012; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 4. – 4 с.
 12. Патент 82808 України, МПК В63В9/08. Спосіб експлуатаційного моніторингу напружено-деформованого стану суднових конструкцій / В.М. Учанін (Україна). - № u 2013 02003; Заявл. 18.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 4 с.

Акти впровадження і використання:

Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»:

№ 4883/21-02 від 25.12.2012 р  Акт використання методики і апаратури оперативних комплексних обстежень ПТ для контролю протикорозійного захисту ділянок магістральних газопроводів Івацевичі-Долина (ІІ і ІІІ нитки) та Липники-Персенківка Бібрського ЛВУ МГ. Потенційний економічний ефект від використання комплекту апаратури БВС для безконтактних обстежень підземних трубопроводів становить 1651,6 тис грн./1 к-т 1 рік. (Розрахунок УМГ «Львівтрансгаз» і ФМІ НАНУ від 23.01.2014 р.);

№ 275/29-02 від 22.01.2013 р. Угода про партнерську співпрацю УМГ «Львівтрансгаз» з ФМІ НАНУ по н.-т. проекту «Розроблення та виготовлення апаратури МГП для діагностичних обстежень та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів». Апаратура МГП впроваджена на Опарському виробничому управлінні підземного зберігання газу (ВУПЗГ) УМГ „Львівтрансгаз” ПАТ „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України”.  Акт впровадження від 20.02.2014 р.

«Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:

Акт впровадження двох портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ.  № 1-447-12 від 21.12.2012 р. по договору № 769 від 25.02.2010 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз».

Акт здачі-приймання / Львів-Рівне, 27.03.2013 р. по договору 326/11/105-7 від 9.08.2012 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз»: «Виготовлення дванадцяти портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ».

Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:

№ 27-4334 від 23.11.09  Акт використання безконтактних вимірювачів струму (БВС) та портативних приладів ОРТ+В і ВП-2 при обстеженнях магістрального водогону Золочів-Львів на ділянці с. КУровичі-Винники;

№ 27-594 від 07.02.2013. Лист щодо практичної важливості і зацікавленості у використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.

Акт використання апаратури обстежень підземних трубопроводів під час діагностичних обстежень стану протикорозійного захисту на підводному переході магістрального нафтопродуктопроводу через ріку Случ. ТзОВ Акваторія. 18.12.2012.

Партнери:
 1. Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології.
 2. Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки: Коман Б.П. і ін.
 3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: Карпаш О.М., Кісіль І.С., Яворський А.В. і ін.
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю: Горкунов Б.М., Сучков Г.М., Тюпа І.В. і ін.
 5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»: Маєвський С.М., Герасименко Ю.С., і ін.
 6. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Кафедра прилади.
 7. Вінницький національний технічний університет, Кафедра метрології та промислової автоматики.
 8. Українська академія друкарства, Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій.
 9. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: Рибаков А.О., Ниркова Л.
 10. Институт матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: Лукович В.В.
 11. Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».                                                                                                                                
 12. ПАТ «Укртранснафта»
 13. НДПІ ПАТ «Укрнафта»,
 14. Газопромислове управління «Львівгазвидобування», Львівське відділення з видобутку газу та газового конденсату ГПУ «Полтавагазвидобування»: Супровід використання, післягарантійне обслуговування та ремонт виготовлених і переданих раніше портативних приладів типу ОРТ і ВП для обстежень і контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів і металоконструкцій. 08.02.2013 р. № 6-05-361-2: Лист про зацікавлення у співпраці з ФМІ, придбанні на умовах договорів і використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.
 15. «Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:     
 16. Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:
 17. ТзОВ НВП «Інтегратор»
 18. ТзОВ Акваторія.
 19. ПНВП «Промтехдіагностика»
 20. Підприємство Цзянсу Шен-Лі Інтелектуальні інструменти м. Хай-Ань Китаю
 21. Petroleum Institute University and Research Center (PI), Abu Dhabi, United Arab Emirates
 22. ДП «Антонов»,
 23. ВАТ «МОТОР-СІЧ»,
 24. ДКБ «ПІВДЕННЕ»,
 25. ЗМКБ «ПРОГРЕС» ім. О.Івченка,
 26. Міжнародні авіалінії України,
 27. Нововолинський ливарний завод,
 28. НВФ «Промприлад»,
 29. ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ».

 

Powered by CuteNews